Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Koszęcin w miejscowościach Strzebin, Wierzbie, Sadów i Koszęcin.

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt 7 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach jego oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z p.zm. ) z a w i a d a m i a s i ę, że w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone prognozy oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strzebiń, w rejonie ul. Stawowej, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 80/VII/2011 z dnia 29 marca 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzbiu, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 96/IX/2011 z dnia 24 maja 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadowie, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 97/IX/2011 z dnia 24 maja 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 526/LVIII/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku, które są do wglądu od 15.02.2013 r. – do 29.03.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Koszęcin przy ul. Powstańców Śl. 10, w pokoju nr 3, (na parterze) w godzinach 12.00-14.00. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3,pkt.4 cyt. ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu, którego przedmiotem jest przyjęcie n/n dokumentu, w terminie 21 dni tj. do 30.04.2013 r. pod adres wskazany powyżej. Informacja w BIP (kliknij...)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony