Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin powiat lubliniecki woj. śląskie”

W związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin powiat lubliniecki woj. śląskie”, przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3044/182, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin (teren dawnego Radiowego Centrum Nadawczego w Koszęcinie – „RCN” Koszęcin) Wójt Gminy Koszęcin podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przystąpienia do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony