Pytania do Wójta

Dzięki usłudze "Pytanie do Wójta" możesz zadać pytanie do Wójta Gminy Koszęcin nie wychodząc z domu!

Zadaj pytanie

od kogo Gmina chce kupić teren pod farmę fotowoltaiczną? jaka jest lokalizacja?

Grzegorz, zadano: 2024-02-12 22:46:40

Szanowny Panie Grzegorzu, informuję, że Gmina Koszęcin prowadzi rozmowy z właścicielem nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1317/60, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin, położonej przy ul. Piaskowej w Koszęcinie (teren przy oczyszczalni ścieków), w celu pozyskania wyżej wymienionej nieruchomości do zasobu mienia Gminy Koszęcin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2024-02-16 14:36:17

Kto jest posiadaczem działki 81/2

Rafał , zadano: 2024-02-07 14:19:38

Szanowny Panie Rafale, ustalenie komu przysługuje prawo własności do nieruchomości wymaga weryfikacji danych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe lub zbadania stanu z księgi wieczystej. Urząd Gminy nie ma uprawnienia do udzielania wskazanych w pytaniu danych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Odpowiedziano: 2024-02-08 11:58:36

Ile mandatów i na jakie kwoty nałożono po przeprowadzeniu 46 kontroli kopciuchow?

Tomasz, zadano: 2024-02-05 21:10:12

Szanowny Panie Tomaszu, informuję że ani Wójt Gminy Koszęcin, ani pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin nie są uprawnieni do nakładania mandatów karnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stanowiącej wykroczenie, sprawy są kierowane na Policję, która ma możliwość ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2024-02-16 14:37:26

Dzień dobry, czy to prawda że raz w roku należy się kontener na odpady mieszano-budowlane ? Pozdrawiam ????

Patrycja , zadano: 2024-01-28 17:48:17

Szanowna Pani Patrycjo, informuję, iż nie ma obowiązku podstawienia kontenera na odpady budowlane zmieszane. Mieszkańcy Gminy Koszęcin mogą przekazać takie odpady bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), bądź skorzystać z firm, które posiadają zezwolenie na wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Koszęcin i świadczą taką usługę. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2024-02-13 10:31:13

Jaki jest skład komisji alkoholowej, kto jest przewodniczącym i jaki jest jego zakres obowiązków, za które pobiera 6200 miesięcznie?

Janusz, zadano: 2024-01-17 19:12:04

Szanowny Panie Januszu, skład Komisji określa zarządzenie Wójta Gminy Koszęcin nr OR.0050.175.2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja, w tym Przewodniczący, wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z innych przepisów. Wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji od 01 stycznia 2024 r. ma wynosić 620 zł brutto miesięcznie. W opublikowanym na BIPie projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 znajdowała się omyłka pisarska w oznaczeniu kwoty wynagrodzenia Przewodniczącego, która została już poprawiona. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2024-01-18 13:46:22

Ile kontroli kopciuchów przeprowadziła w tym sezonie grzewczym gmina. Od stycznia większość pieców pozaklasowych powinna zniknąć ?

Tomasz, zadano: 2024-01-04 20:21:44

Szanowny Panie Tomaszu, informujemy iż w trwającym sezonie grzewczym rozumianym jako okres od 01 października 2023 do 16 stycznia 2024 r. przeprowadzonych zostało 46 kontroli. Zgodnie z uchwałą antysmogową do dnia 31.12.2023 r. powinny zostać zlikwidowane wszystkie pozaklasowe kotły wyprodukowane przed 2013 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2024-01-23 12:49:38

Co dalej z kopciuchami w Koszęcinie? Jakieś kontrole?

pegi, zadano: 2023-12-29 17:14:23

Informuję, iż upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin na bieżąco przeprowadzają kontrole źródeł ciepła. Są to kontrole planowane, kontrole interwencyjne, jak i rekontrole. Przypominamy o możliwości zgłaszania przypadków nielegalnego spalania odpadów lub naruszenia zakazów wynikających z postanowień uchwały antysmogowej. Zgłoszeń można dokonywać drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 34 3210 841, drogą elektroniczną - np. mailowo na adres: koszecin@koszecin.pl oraz osobiście w Urzędzie Gminy Koszęcin. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie możliwość dokonywania zgłoszeń przez stronę internetową Urzędu Gminy. Zachęcamy również do korzystania z dostępnych form dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, tj. np. z Programu "Czyste Powietrze" oraz gminnego programu PONE. Informacji w tych sprawach udzielają pracownicy Referatu Gospodarski Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Powstańców Śl. 9, 42-286 Koszęcin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2024-01-08 09:14:55

Ile kosztować będzie koncert kolęd Zespołu Śląsk w parafii w Koszęcinie?

Janusz, zadano: 2023-12-29 15:28:28

Szanowny Panie Januszu, zasady organizacji w tym wysokość wynagrodzenia określa umowa z Domem Kultury w Koszęcinie, jako organizatorem. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2024-01-04 11:01:11

W jakim celu na stanowiska w urzędzie przyjmuje się ludzi bez wykształcenia kierunkowego?

Grzegorz, zadano: 2023-12-13 21:49:54

Szanowny Panie Grzegorzu, procedurę naboru w Urzędzie Gminy przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami Regulaminu naboru na wolne stanowiska, w tym stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy. Wymagania kwalifikacyjne z kolei określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Nabór na stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Każdy, kto spełnia wymagania formalne, może do niego przystąpić. Przeprowadzane przez Urząd Gminy nabory mają gwarantować możliwość udziału w konkursie wszystkich osób spełniających warunki formalne niezbędne do objęcia stanowiska (w zakresie posiadanego wykształcenia czy doświadczenia) oraz po drugie – mają zapewnić równe ich traktowanie. Konkurs a w szczególności rozmowa kwalifikacyjna w II etapie postępowania konkursowego ma weryfikować, czy kandydat posiada wystarczającą znajomość zagadnień oraz doświadczenie potrzebne do zatrudnienia na wolnym stanowisku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Odpowiedziano: 2023-12-15 14:04:26

Przy SP Rusinowice ma powstać boisko szkolne. Niestety z tego co mi wiadomo nie będzie w pełni funkcjonalne. Także szkoła ani kluby sportowe naszej gminy nie będą w stanie z niego korzystać w 100%

MarcinM, zadano: 2023-11-21 19:23:00

Szanowny Panie Marcinie, informuję, że budowa boiska była planowana już od kilku lat i w tym czasie nie zostały wniesione żadne uwagi. Ponadto jak sama nazwa wskazuje będzie to boisko przyszkolne, tak samo jak przy pozostałych szkołach na terenie naszej Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2023-11-22 14:42:22

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe