Pytania do Wójta

Dzięki usłudze "Pytanie do Wójta" możesz zadać pytanie do Wójta Gminy Koszęcin nie wychodząc z domu!

Zadaj pytanie

Proszę o zrobienie wysipiska i spalarnia śmieci za krzyżem w koszecinie na końcu ulicy piaskowej

Tomasz, zadano: 2024-04-21 19:11:36

Szanowny Panie, brak jest jakichkolwiek planów inwestycyjnych budowy zarówno wysypiska jak i spalarni śmieci na terenie Gminy Koszęcin. Zresztą obecnie najniższym szczeblem planowania gospodarki odpadami jest poziom województwa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Odpowiedziano: 2024-04-30 16:34:29

Rozumiem że jak wójt przegrał wybory to nie musi odpowiadać na nie wygodne pytania.

Jacek, zadano: 2024-04-15 13:57:26

Panie Jacku, nie ma niewygodnych pytań, na pytania o oczyszczalnię odpowiadaliśmy już kilkukrotnie. Budowa nowej oczyszczalni w Rusinowicach jest procedowana od dłuższego czasu, jednak zawirowania z tym związane przedłużały się ze względu na brak środków finansowych. Na ww. zadanie zostały pozyskane środki z Polskiego Ładu, nadal jednak czekamy na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wniosek o udzielenie pożyczki został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Funduszu i przedłożony Radzie Nadzorczej, która została zwołana na 19 kwietnia 2024 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2024-04-17 10:27:35

Dzień dobry. W zeszłym tygodniu zadałam pytanie odnośnie ulg dla osób niepełnosprawnych w naszej gminie. Mam kolejne pytanie: jak długo trzeba czekać na odpowiedź? Pozdrawiam serdecznie Sylwia

Sylwia, zadano: 2024-03-04 13:23:13

Dzień dobry, do tej pory nie otrzymaliśmy pytania, o którym Pani pisze - w zeszłym tygodniu nie wpłynęło żadne Pani pytanie. W obowiązującym w Polsce systemie ulgi i uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnością rozróżnia się wsparcie rządowe i samorządowe. Gmina Koszęcin realizuje Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Szczegółowe informacje o tej formie wsparcia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszęcinie. Osoby niepełnosprawne mogą również korzystać z karnetu ulgowego wstępu na basen w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. Ponadto Gmina zwraca rodzicom osób niepełnosprawnych koszty dowozu do placówek oświatowych. Dodatkowo Gmina przyznaje świadczenia finansowe związane z niepełnosprawnością - w celu uzyskania szczegółowych informacji o zasadach ich udzielenia proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dofinansowania różnego rodzaju realizuje też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w ramach PEFRON. Informacje szczegółowe znajdują się na stronie internetowej GOPS Koszęcin w Aktualnościach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2024-03-06 12:43:51

Witam, na Bukowcu pojawiają się szczury, gdzie to zgłosić ?

Patrycja , zadano: 2024-02-23 13:28:56

Szanowna Pani, deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza bądź zarządcy nieruchomości. Obowiązek taki wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych, budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi oraz zabudowane budynkami wielolokalowymi. Deratyzację na obszarach wymienionych wyżej należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu wrześniu lub październiku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Odpowiedziano: 2024-02-27 14:49:42

od kogo Gmina chce kupić teren pod farmę fotowoltaiczną? jaka jest lokalizacja?

Grzegorz, zadano: 2024-02-12 22:46:40

Szanowny Panie Grzegorzu, informuję, że Gmina Koszęcin prowadzi rozmowy z właścicielem nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1317/60, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin, położonej przy ul. Piaskowej w Koszęcinie (teren przy oczyszczalni ścieków), w celu pozyskania wyżej wymienionej nieruchomości do zasobu mienia Gminy Koszęcin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2024-02-16 14:36:17

Kto jest posiadaczem działki 81/2

Rafał , zadano: 2024-02-07 14:19:38

Szanowny Panie Rafale, ustalenie komu przysługuje prawo własności do nieruchomości wymaga weryfikacji danych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe lub zbadania stanu z księgi wieczystej. Urząd Gminy nie ma uprawnienia do udzielania wskazanych w pytaniu danych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Odpowiedziano: 2024-02-08 11:58:36

Ile mandatów i na jakie kwoty nałożono po przeprowadzeniu 46 kontroli kopciuchow?

Tomasz, zadano: 2024-02-05 21:10:12

Szanowny Panie Tomaszu, informuję że ani Wójt Gminy Koszęcin, ani pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin nie są uprawnieni do nakładania mandatów karnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stanowiącej wykroczenie, sprawy są kierowane na Policję, która ma możliwość ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2024-02-16 14:37:26

Dzień dobry, czy to prawda że raz w roku należy się kontener na odpady mieszano-budowlane ? Pozdrawiam ????

Patrycja , zadano: 2024-01-28 17:48:17

Szanowna Pani Patrycjo, informuję, iż nie ma obowiązku podstawienia kontenera na odpady budowlane zmieszane. Mieszkańcy Gminy Koszęcin mogą przekazać takie odpady bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), bądź skorzystać z firm, które posiadają zezwolenie na wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Koszęcin i świadczą taką usługę. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2024-02-13 10:31:13

Jaki jest skład komisji alkoholowej, kto jest przewodniczącym i jaki jest jego zakres obowiązków, za które pobiera 6200 miesięcznie?

Janusz, zadano: 2024-01-17 19:12:04

Szanowny Panie Januszu, skład Komisji określa zarządzenie Wójta Gminy Koszęcin nr OR.0050.175.2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja, w tym Przewodniczący, wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z innych przepisów. Wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji od 01 stycznia 2024 r. ma wynosić 620 zł brutto miesięcznie. W opublikowanym na BIPie projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 znajdowała się omyłka pisarska w oznaczeniu kwoty wynagrodzenia Przewodniczącego, która została już poprawiona. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2024-01-18 13:46:22

Ile kontroli kopciuchów przeprowadziła w tym sezonie grzewczym gmina. Od stycznia większość pieców pozaklasowych powinna zniknąć ?

Tomasz, zadano: 2024-01-04 20:21:44

Szanowny Panie Tomaszu, informujemy iż w trwającym sezonie grzewczym rozumianym jako okres od 01 października 2023 do 16 stycznia 2024 r. przeprowadzonych zostało 46 kontroli. Zgodnie z uchwałą antysmogową do dnia 31.12.2023 r. powinny zostać zlikwidowane wszystkie pozaklasowe kotły wyprodukowane przed 2013 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2024-01-23 12:49:38

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe