Trwają prace serwisowe. Mogą występować utrudnienia. X

Dokumenty do pobrania

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2020 r.

 

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Przykładowy wykaz klas PKD

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--->Druki podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2018r.<---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Druki deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.---- 

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI (DT-1/A)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – podatek od środków transportowych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRUKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE DO 31 GRUDNIA 2017 R.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1)

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 (ZN -1/A)

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCHW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (ZN -1/B)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK: ROLNY (DR-1),LEŚNY (DL-1) (ZRL -1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA W SPRAWIE POTWIERDZANIA PRZEZ WÓJTA GMINY KOSZĘCIN UMÓW DZIERŻAW ZAWIERANYCH PRZEZ ROLNIKÓW

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Załącznik do umowy dzierżawy

 


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Ochrona danych osobowych w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

Szczegółowe informacje dotyczące między innymi: uzyskania (unieważnienia) dowodu osobistego, zameldowania (wymeldowania) na pobyt stały lub czasowy, uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego, zgłoszenia urodzenia, zgonu, zawarcia związku małżeńskiego znajdziesz na stronie: https:/obywatel.gov.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOWODY OSOBISTE:

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (drukować dwustronnie)

 

Szczegółowe informacje dotyczące dowodu osobistego:
https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI:

 

Formularz zgłoszenia pobytu stałego (drukować dwustronnie)

 

Formularz zgłoszenia pobytu czasowego (drukować dwustronnie)

 

Szczegółowe informacje dotyczące zameldowania na pobyt stały lub czasowy:
https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

 

Wniosek o wymeldowanie

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

URZĄD STANU CYWILNEGO:

 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (drukować dwustronnie)

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego: 
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OŚWIATA:

 

Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka do placówki oświatowej (drukować dwustronnie)

Oświadczenie (drukować dwustronnie)

 

Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej (drukować dwustronnie)

Oświadczenie (drukować dwustronnie)

 

Wniosek o zorganizowanie transportu oraz opieki dla dziecka niepełnosprawnego (drukować dwustronnie)


REFERAT DS. GOSPODARKI ODPADAMI

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

Pozostałe informacje i dokumenty znajdują się w zakładce: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Druki obowiązującce do 31.12.2017r.


REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Wniosek o nadanie numeru porządkowego 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

Wniosek o wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Koszęcin

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Załączniki do wniosku:

Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora

Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WODA I ŚCIEKI:

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej


POZOSTAŁE DOKUMENTY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

 

Załączniki


DL-1.pdf DN-1.pdf DR-1.pdf IN.pdf wniosekakcyzawzor.pdf ZN-1A.pdf ZN-1B.pdf ZRL-1.pdf DT-1 05.06.pdf dt-1a__2012.pdf zgloszenie-do-ewidencji.doc Wniosek ksztalcenia.rtf Wniosek_wydzie.docx Wniosek o wydanie decyzji.docx Wniosek o przeniesienie decyzji o zabudowy.doc Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji.doc Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z planu.doc Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności.doc Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia.doc Wniosek o wydanie stałego zezwolenia.doc Wniosek o zabudowy.docx Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf DT-1_2019.pdf Załącznik DT-1A_2019.pdf WNIOSEK O WYMELDOWANIE.doc Wniosek o sporządzenie.doc Wniosek do miejscowego planu.doc Uwaga do projektu miejscowego.doc Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych.docx Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach.doc Oświadczenie strony na rzecz której decyzja.doc Oświadczenie podmiotu wstępującego w miej.doc ZDL-2.PDF ZDL-1.PDF DL-1.PDF ZIL-3.PDF ZIL-2.PDF ZIL-1.PDF IL-1.PDF ZDR-2.PDF ZDR-1.PDF DR-1.PDF ZIR-3.PDF ZIR-2.PDF ZIR-1.PDF IR-1.PDF ZDN-2.PDF ZDN-1.PDF DN-1.PDF ZIN-3.PDF ZIN-2.PDF ZIN-1.PDF IN-1.PDF Zgłoszenie usunięcia drzew .docx klauzula podatek od śr.transp.pdf 6306_Wniosek_zezwolenie płynne.docx oswiadczenie_do_wniosku zezwolenie płynne.docx wniosek o nadanie numeru porządkowego.doc zalacznik_do_wniosku.pdf Wzor_wniosku_akcyza_2020.pdf Klauzula informacyjna.docx pkd.pdf wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc Zgłoszenie pobytu stałego.pdf Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf wniosek-zaświadczenie z rejestru mieszkańców.docx wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf Wniosek o dokonanie wpisu.docx OŚWIADCZENIE (1).docx OŚWIADCZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE 2020.docx Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka.docx ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO.doc Wniosek o zorganizowanie transportu.doc Wniosek - sieć wodociągowa.pdf Wniosek - sieć kan. sanitarnej.pdf załącznik do umowy dzierżawy.docx wniosek o wydanie zaświadczenia.docx

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
> Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe