Deklaracja dostępności

Czytanie treści strony dostępne.

Deklaracja dostępności Urząd Gminy Koszęcin

Sprawozdanie GUS - Deklaracja Dośtępności z dnia 16.03.2021r.

 

Gmina Koszęcin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Gminy Koszęcin.

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-02-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • mapa placówek medycznych nie jest dostępna

Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • brak formularza kontaktowego (formularz w przygotowaniu)
 • Dostępność plików cyfrowych - są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych oraz niektóre dokumenty wytworzone przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych przesłane do Urzędu w celu publikacji na naszym portalu
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Berych.
 • E-mail: sekretarz@koszecin.pl
 • Telefon: 34 3210 812

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Koszęcin
 • Adres: 42-286 Koszęcin,
  ul. Powstańców Śląskich 10
 • E-mail: koszecin@koszecin.pl
 • Telefon: 34 3210 840

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Urzędu Gminy Koszęcin mieści się przy ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście usytuowane od strony ul. Powstańców Śląskich. Budynek jest dwupiętrowy, na wyższe piętro prowadzą schody, które nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych, budynek nie posiada windy.
 • Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, w lewo przy schodach.
 • Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Aplikacje Mobilne

Urząd Gminy Koszęcin nie posiada aplikacji mobilnych.

Załączniki


Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe