Informacja dotycząca modernizacji w ewidencji gruntów i budynków

Czytanie treści strony dostępne.

Wójt Gminy Koszęcin informuje, iż na terenie gminy Koszęcin- sołectwa: Sadów, Rusinowice, Wierzbie oraz Strzebiń, na zlecenie Starosty Lublinieckiego została przeprowadzona modernizacja w ewidencji gruntów i budynków. 

Przedmiotowa modernizacja miała na celu uzupełnienie oraz aktualizację istniejącej bazy ewidencyjnej zgodnie ze stanem faktycznym.

Nadmienia się, że aktualizacja zapisów ewidencji gruntów i budynków może skutkować np. ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, zmianą powierzchni działek, jak i zmianą dotychczasowej klasyfikacji gruntów.

Informujemy, że Wójt Gminy Koszęcin nie jest stroną przeprowadzonej modernizacji i nie ma wpływu na dokonane zmiany. Tym niemniej dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, stanowią podstawę dla wymiaru podatków, a co za tym idzie muszą zgadzać się z danymi uzyskanymi ze Starostwa.

Ważna informacja: wszelkie zmiany ujawnione w ewidencji gruntów i budynków skutkują obowiązkiem złożenia druków informacji podatkowych przez podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego posiadających grunty/budynki na terenie gminy Koszęcin – obręb Sadów, Rusinowice, Wierzbie oraz Strzebiń.
 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe