Ogłoszenie o naborze wniosków do XI Etapu Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Koszęcin

Czytanie treści strony dostępne.

Ogłoszenie o naborze wniosków do XI Etapu Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Koszęcin.

Informujemy, że w okresie od 02 stycznia 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków osób ubiegających się o wpis na Listę uczestników XI. Etapu Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Koszęcin. W XI. Etapie POE planuje się realizację do 50 inwestycji polegających na wymianie starych kotłów c.o. na nowe, posiadające Certyfikat 5. Klasy emisji. O kolejności na liście uczestników decydować będzie data i godzina złożenia kompletnego wniosku, wraz z kosztorysem ofertowym, sporządzonym przez Wykonawcę uczestniczącego w XI. Etapie POE. O dacie złożenia wniosku decyduje data potwierdzenia wpływu w Urzędzie Gminy Koszęcin. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Koszecin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, pokój nr 10.

Termin naboru wniosków: 02 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

 

UWAGA! Wniosek winien być zgodny z Wzorem Wniosku – dostępnym na stronie internetowej www.koszecin.pl oraz możliwym do pobrania w Urzędzie Gminy Koszęcin. Do wniosku należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę zakwalifikowanego do udziału w POE dla Gminy Koszęcin. Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone bez Kosztorysu, nie będę podlegały wpisowi na Listę uczestników oraz Listę rezerwową uczestników. Wnioski złożone przed wskazanym terminem naboru nie będą rozpoznawane. Osoby, które złożyły wniosek przed terminem naboru proszone są o ponowne złożenie wniosku – wraz z Kosztorysem – w wymaganym terminie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe