Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-06-19 14:29:32 Rolnik

Witam serdecznie. Co mogę zrobić z kurami które ktoś wypuszcza na ulicę? Zdarza się to często, a ostatnio jedną bym rozjechał. Pozdrawiam

Odpowiedź 2020-06-22 08:18:43: Witam, za nadzór nad zwierzętami odpowiada oczywiście ich właściciel. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-18 21:05:07 Leśna

Czy na ulicy Leśnej musi dojść do tragedii aby ktoś w końcu zastanowił się nad progami lub zadbał o kontrolę prędkości. Nikt nie stosuje się do ograniczeń.

Odpowiedź 2020-06-19 14:01:12: Witam, za kontrolę prędkości odpowiada Policja. Zwracałem już uwagę Kierownikowi Posterunku na ten problem. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-18 20:58:43 Dębowa

Panie Wójcie kiedy wykonawca dostarczy dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na remont ulicy Dębowej i Jodłowej w Koszęcinie? Czy prace budowlane będą prowadzone jeszcze w tym roku?

Odpowiedź 2020-06-19 14:46:39: Witam, termin przedstawienia dokumentacji projektowej mija 31 lipca 2020 r. Termin realizacji inwestycji zostanie ustalony dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi zezwoleniami. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-18 15:04:09 Strzebień

Witam dlaczego Wòjt nie wyraził zgody żeby dzieci w Strzebiniu miały komersu w Domu Kultury .Wszyscy òsmoklasiści mają tylko w Strzebiniu nie mające.

Odpowiedź 2020-06-19 12:48:23: Witam, nic nie wiem o tej sprawie, ponieważ nikt nie zwracał się z takim pytaniem do Urzędu Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-06-18 07:56:48 Kazik

Panie Wójcie, prosze przyjrzeć się ogołoconemu z konarów drzewu na Damrota. Tak przycięte drzewa po prostu umrą.

Odpowiedź 2020-06-26 08:18:39: Szanowny Panie Kazimierzu, w ubiegłym roku mieszkańcy ul. Damrota zawnioskowali o przycięcie nawet 2/3 koron drzew na tej ulicy. Zostały wykonane tylko niezbędne cięcia pielęgnacyjne oraz cięcia korony wykonane przez TAURON - eksploatatora sieci energetycznej. Obecnie po dokonanej wizji lokalnej zostały wszczęte dalsze procedury w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla właścicieli okolicznych nieruchomości, jak i dla użytkowników pasa drogowego ul. Damrota. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-06-16 12:39:06 Sebastian.

Panie Wójcie, w miejscowości Sadow ogrodowa został przeprowadzony remont drogi do ul.lesniej.Dlaczego posesja nr.9 została pominięta?

Odpowiedź 2020-06-26 08:21:12: Szanowny Panie Sebastianie, nieuwzględnienie wspomnianego odcinka ulicy Ogrodowej to skutek niezamierzonego przeoczenia przy sporządzaniu projektu budowlano-wykonawczego. Zakres ten zostanie uwzględniony podczas realizacji II etapu przebudowy dróg gminnych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-16 12:26:37 Barbara

Witam! Mam pytanie odnośnie drogi ogrodowej w Sadowie jest robiony odcinek do domu spotkań a pozostała część ulicy ogrodowej nie będzie robiona? Dlaczego?

Odpowiedź 2020-06-17 08:10:18: Szanowna Pani Barbaro, obecnie prowadzona jest przebudowa ul. Ogrodowej w Sadowie na odcinku od ul. Leśnej (drogi powiatowej) do wyasfaltowanej części ul. Ogrodowej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-06-15 21:15:38 Gosia

Co z placem zabaw na Podlesiu w tym roku miał być bardziej doposażony ponieważ były na to przeznaczone pieniądze? A drugie pytanie to kiedy będą wykoszone pobocza na ulicy podlesie?

Odpowiedź 2020-06-26 08:19:49: Szanowna Pani Małgorzato, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, większość zaplanowanych do realizacji zadań uległa opóźnieniu. Doposażenie placu zabaw na Podlesiu będzie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w trzecim kwartale bieżącego roku. W odniesieniu do wspomnianej ulicy pragnę podkreślić, że przedmiotowa droga ma status drogi powiatowej i zarządcą drogi odpowiedzialnym za jej utrzymanie zgodnie z ustawą o drogach publicznych jest zarząd powiatu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-12 13:09:32 AB.

Dlaczego na mapach Google ulica Wawrzyńca dochodzi aż do Rendez-vous?? Skoro to ul.Wawrzyńca, może odbywać się na niej normalny ruch.

Odpowiedź 2020-06-15 08:45:43: Witam, istotnie aplikacja Mapy Google (www.google.pl/maps) zawiera błędną informację w zakresie przebiegu ul. Wawrzyńca (od ul. Dąbrówki do Rendez-vous). Za prawidłowość danych ujawnionych w aplikacji Mapy Google odpowiada właściciel tej aplikacji czyli firma Google. Niemniej jednak wskazany w pytaniu błąd został już zgłoszony firmie Google przez pracownika Urzędu Gminy za pośrednictwem narzędzi dostępnych wszystkim użytkownikom na stronie www.google.pl/maps, podstronie "Prześlij opinię". Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-12 13:05:13 Kazik

Kto odpowiada za szpecenie drzew w Gminie? Większość tak okaleczonych drzew ginie w następnych latach!

Odpowiedź 2020-06-17 08:08:36: Szanowny Panie Kazimierzu, usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych powoduje w koronie drzewa ubytki, które niestety wpływają na jego estetykę. Jednocześnie drzewa rosnące w bezpośredniej styczności z linią energetyczną stanowią duży problem zarówno dla właścicieli działek, jak i przedsiębiorców przesyłowych. Ewentualna awaria może spowodować pożar lub uszkodzenie infrastruktury. Usuwanie gałęzi i konarów wrastających w linie energetyczne powoduje również negatywne skutki zarówno wizualne, jak i dla rozwoju drzewa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-06-09 21:32:38 Strzebiń

Kto zezwolił firmie koszacej na wjazd ciężkim ciągnikiem na zieleniec w centrum Jak to wygląda pierwszy raz taki syf został zrobiony.

Odpowiedź 2020-06-17 08:09:20: Szanowni Państwo, firma zajmująca się utrzymaniem terenów zielonych została wybrana w drodze zapytania ofertowego. Zgodnie z zawartą umową, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy, w ich następstwie lub w wyniku złego zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w trakcie wykonywania zamówienia. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-06-08 10:33:16 Ula

Szanowny Panie Wójcie, jestem mieszkanką Nowego Dworu od lat borykamy się wszyscy z brakiem wody w studni,kiedy możemy się spodziewać wodociągu?

Odpowiedź 2020-06-15 07:54:13: Szanowna Pani, tegoroczny budżet nie przewiduje realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do Nowego Dworu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-05 15:26:03 Ewelina

Witam, chciałam zapytać kiedy będzie wysiekana trawa przy poboczach od Strzebinia do Łaz.

Odpowiedź 2020-06-15 07:53:29: Szanowna Pani Ewelino, Droga Strzebiń-Łazy została już wykoszona. Pragnę podkreślić, że przedmiotowa droga ma status drogi powiatowej i zarządcą drogi odpowiedzialnym za jej utrzymanie zgodnie z ustawą o drogach publicznych jest Zarząd Powiatu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-01 21:25:50 Ania

Czy można zmienić rozkład busów tak aby dostać się na 6 i po 22 do i z lublinca. Ponieważ osoba która nie ma prawa jazdy ma bardzo trudno dojechać, a tak nie potrzebnie jeżdżą co godzinę.?

Odpowiedź 2020-06-02 08:16:40: Witam, Gmina nie decyduje niestety o godzinach odjazdu prywatnych przewoźników. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-05-31 16:52:20 Grześ

Witam Kiedy rozpocznie sie remont ulic dębowej i jodłowej w koszęcinie? Pozdrawiam

Odpowiedź 2020-06-01 15:27:33: Szanowny Panie, termin realizacji inwestycji zostanie ustalony dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi zezwoleniami. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-05-31 15:41:45 Grzegorz

Panie Wójcie co z koszeniem w tym roku? wstyd czerwiec na karku... niezła wizytówka Koszęcina... ani kwiatów na rynku. Fontanna zarośnięta. Kto jest za to odpowiedzialny?

Odpowiedź 2020-06-01 15:28:19: Szanowny Panie, z uwagi na epidemię COVID-19 procedury wyłaniania wykonawcy usług uległy opóźnieniu. Nabór na wyłonienie wykonawcy usługi utrzymania terenów zielonych został już zakończony. Firma rozpoczyna prace w tym tygodniu. Fontanna również zostanie wyczyszczona. Służby komunalne w stanie epidemii rozdysponowane zostały do najpilniejszych awarii, które były liczne. Również warunki atmosferyczne nie sprzyjały wcześniejszemu przeprowadzeniu prac. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-05-28 14:55:05 Stanisław

Dzień dobry.Kiedy pracownicy Gminy zaczną kontrole pieców w domach indywidualnych.Mimo ustawy antysmogowej niektórzy dalej łamią prawo(palenie śmieci i innych świństw)

Odpowiedź 2020-06-01 10:40:34: Szanowny Panie, informuję że wraz z wejściem w życie tzw. uchwały antysmogowej dla Województwa Śląskiego w 2017 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin przystąpili do kontroli prawidłowości korzystania z kotłów centralnego ogrzewania w gospodarstwach indywidualnych, pod kątem przestrzegania postanowień ww. uchwały, jak również ustawy o odpadach. W chwili obecnej jako Wójt Gminy Koszęcin pozostaję związany treścią Polecenia Nr 22/2020 wydanego przez Wojewodę Śląskiego z dnia 13 marca 2020 r., wydanego w związku z dyspozycją przepisów ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wojewoda Śląski zobowiązał prezydentów, burmistrzów i wójtów do powstrzymania się od przeprowadzania kontroli indywidualnych gospodarstw domowych, polecając im ograniczenie tych kontroli do niezbędnego minimum. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-05-26 20:31:48 Mieszkanka

Czy podjęcie decyzji o wszczęciu postępowania administracyjnego dot."Budowy kurników" jest spowodowane tym, iż Wójt nie mieszka przy ulicy Boronowskiej i nie będzie żyć w "smrodzie"?

Odpowiedź 2020-05-27 10:41:51: Szanowna Pani, konieczność wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin powiat lubliniecki woj. śląskie” powstała w związku z otrzymaniem wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego w tym zakresie i nie ma związku z moim miejscem zamieszkania. Jednocześnie przypominam, że osoby zainteresowane mają możliwość złożenia swych uwag i wniosków w sprawie, a także zapoznania się z dokumentacją sprawy, która złożona została do wglądu w Urzędzie Gminy Koszęcin, pok. 3 (po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty - tel. 34 357-61-00). Dokumentacja udostępniona została w wersji elektronicznej na stronie www.koszecin.bipgmina.pl w zakładce "Środowisko naturalne". Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-05-26 10:53:28 Biegacz

Co z boiskami, kortami, gosirem? Są już czynne czy nie? Gdzie są regulaminy korzystania? Urząd przyjmuje czy nie? Gdzie są informacje?

Odpowiedź 2020-05-27 13:01:50: Szanowny Panie, boiska w Gminie Koszęcin zostaną otwarte od 1 czerwca, taka informacja została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na gminnym Facebooku. Za ustalenie zasad korzystania z obiektów sportowych odpowiadają zarządcy. Urząd Gminy jest otwarty dla petentów, z zachowaniem zasad sanitarnych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-05-25 19:38:53 mieszkancy

Co z przetargiem na remont ulicy Ks.Gąski? Miał odbyć się w maju,a że to prawe koniec miesiąca to pewno roboty niebawem.

Odpowiedź 2020-05-26 09:57:27: Witam, wszystkie informacje o trwającym przetargu są dostępne na stronie BIP w zakładce Przetargu. Trwa etap badania ofert. Zakładany termin zakończenia prac - przyjęty w SIWZ - to 10 tygodni od przekazania placu budowy, które nastąpi w czerwcu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Znaleziono: 683 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony