Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-08-04 09:31:39 Obserwator

Przegladalem na BIP złożone przez firmy oferty co do remontów drog.Te same standardy,zakres prac a jednak została wybrana firma dużo drozsza. Za duzo pieniędzy w gminie?

Odpowiedź 2020-08-04 12:30:58: Witam, na BIPie nie ma publikowanych ofert przetargowych, a wyłącznie zestawienie ofert wraz z informacją o ewentualnym wykluczeniu Wykonawcy (który choć np. zaoferował niższą cenę nie spełnił jednak warunków udziału w postępowaniu) lub odrzuceniem oferty. W celu uzyskania informacji o ocenie ofert złożonych w konkretnym postępowaniu przetargowym, proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-03 10:04:02 Janek

Witam. Czy ulice dębowa i jodłowa będą remontowane w przyszłym roku? Bo projekt powinien już być gotowy. Pozdrawiam

Odpowiedź 2020-08-04 08:48:15: Szanowny Panie, z uwagi na zwiększenie zakresu umowy oraz trudności w realizacji przedmiotu umowy wywołane stanem epidemii, przedłużono Wykonawcy termin opracowania dokumentacji do dnia 30 listopada 2020 r. Termin realizacji inwestycji zostanie ustalony dopiero po otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-01 20:38:33 Joanna

Dzień dobry, chciałam zapytać kiedy się ukaże 2 egzemplarz echo gminy.

Odpowiedź 2020-08-12 13:52:23: Dzień dobry, drugie wydanie gazety ukaże się w sierpniu lub na początku września. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-31 10:15:54 Beata

Panie wòjcie jak wygląda obecnie sytacje z dofinansowaniem do fotowoltaniki? Był projekt z dwa lata temu a potem gmina się z tego wycofała.Czy obecnie gmina przewiduje taką inwestycję w Strzebiniu?

Odpowiedź 2020-08-05 17:15:18: Szanowna Pani Beato, Gmina Koszęcin w roku 2018 uczestniczyła w konkursie w ramach z Poddziałania 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem było m.in. dofinansowanie do fotowoltaiki. Na żadnym etapie Gmina nie wycofała się z konkursu. Spośród złożonych 125 projektów Zarząd Województwa wybrał w roku 2019 do dofinansowania 4. Niestety projekt „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Koszęcin", pomimo pozytywnej oceny merytorycznej, nie znalazł się wśród laureatów. Obecnie dofinansowanie w zakresie fotowoltaiki można uzyskać w ramach programu Czyste Powietrze realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje udzielane są za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dnia 7 sierpnia 2020 r. w godz. 13.30-17.00 na rynku w Koszęcinie w mobilnym biurze można będzie uzyskać informacje bezpośrednio od specjalistów z WFOŚiGW w Katowicach. Ponadto od 3 sierpnia została uruchomiona dedykowana programowi infolinia działająca od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem 22 340 40 80. Konsultanci obsługujący infolinię, będą udzielać informacji o programie oraz wyjaśniać jego szczegóły. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2020-07-29 21:41:02 Piotr

Witam. Chciałem się dowiedzieć na jakim etacie znajduje się obecny dyrektor GOSIR - U. I Kto jest jego pracodawcom.

Odpowiedź 2020-07-30 10:29:22: Szanowny Panie Piotrze, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie jest zatrudniony na cały etat. Pracodawcą Dyrektora jest samorządowy zakład budżetowy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-29 11:39:14 Marcin

Szanowny panie wójcie. Kiedy będzie oświetlenie na ulicy Bukowej prośba od roku. Już pod koniec zeszłego roku była akceptacja wykonania oświetlenia.

Odpowiedź 2020-08-12 12:32:38: Szanowny Panie Marcinie, wykonanie oświetlenia wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej. Dopiero po opracowaniu dokumentacji wystąpię o zabezpieczenie środków na wykonanie inwestycji. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-21 08:22:32 Adam

I czy są jakieś informacje w sprawie dofinansowania przydomowej oczyszczalni?

Odpowiedź 2020-07-21 10:03:54: Szanowny Panie Adamie, w celu uzyskania informacji o technicznych warunkach zamontowania przydomowej oczyszczalni ścieków proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 131, 34 3210 831. Z uwagi na brak środków budżetowych, Gmina nie dofinansowuje budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-07-21 08:21:28 Adam

Jak wynika z wcześniejszych odpowiedzi nie ma szans na wykonanie kanalizacji na Podlesiu do końca ważności projektu. Czy w takim razie dostanę zgodę na przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Odpowiedź 2020-07-21 10:03:27: Szanowny Panie Adamie, w celu uzyskania informacji o technicznych warunkach zamontowania przydomowej oczyszczalni ścieków proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 131, 34 3210 831. Z uwagi na brak środków budżetowych, Gmina nie dofinansowuje budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-07-14 19:30:46 Grzegorz

Kto w Imieniu Zamawiającego odbiera zakres dot. koszenia trawy na terenie Gminy Koszęcin?

Odpowiedź 2020-07-15 08:28:35: Szanowny Panie Grzegorzu, zlecony zakres prac odbierają upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-14 18:26:43 Grzegorz

Kto udziela odpowiedzi na pytania zadawane na stronie Urzędu Gminy Koszęcin?

Odpowiedź 2020-07-20 08:00:32: Szanowny Panie Grzegorzu, pod każdą odpowiedzią znajduje się podpis osoby, która jej udzieliła. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-13 10:41:30 a-anna

Gdzie znajdę wykaz-mapę terenów należących do Gminy Koszęcin?

Odpowiedź 2020-07-14 07:37:03: Szanowana Pani Anno, w celu ustalenia lokalizacji gminnych nieruchomości, proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, tel. 34 3576 100 w. 134, 34 3210 834. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-05 18:34:09 Grzegorz

Czy gmina zapłaciła za koszenie firmie? kiedy będzie dokończona ulica Sobieskiego ? i kiedy kto raczy posprzątać zalegającą śmierdzącą już trawę z parkingu przy Trójcy którą nawiozła firma.

Odpowiedź 2020-07-10 08:13:31: Szanowny Panie Grzegorzu, zakres prac zlecony firmie, która wygrała postępowanie na utrzymanie terenów zielonych w sezonie letnim 2020 r. na terenie Gminy Koszęcin w miejscowości Koszęcin nie został jeszcze odebrany przez Zamawiającego. Ze względu na warunki atmosferyczne został przedłużony termin wykonania zadania, w konsekwencji prace nie zostały jeszcze zgłoszone do odbioru. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-07-02 11:13:07 Anna

Czy w gminie Koszęcin można otrzymać dofinansowanie do instalacji gromadzenia deszczówki? Jeżeli tak to w jakiej kwocie i gdzie można złożyć wniosek?

Odpowiedź 2020-07-03 12:29:18: Szanowna Pani Anno, Gmina nie prowadzi obecnie żadnego programu w zakresie dofinansowania zbierania wody opadowej. Tym niemniej Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił od dnia 01.07.2020 r. nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - https://www.wfosigw.katowice.pl Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-02 09:23:47 ADBM

Proszę o pilną interwecję - właściciel działek na ul.Piaskowej przekopal drogę i nie można przejechać!! To działki na samym końcu ulicy, już w lesie.

Odpowiedź 2020-07-06 07:42:57: Witam, w celu ustalenia stanu własnościowego gruntu, w tym drogi, proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-01 10:47:42 Gosia

To samo pytanie kolejny raz bo ciągle brak odpowiedzi. Co z placem zabaw na Podlesiu? Pieniądze na ten cel były przeznaczone A nic się z placem zabaw nie robi?

Odpowiedź 2020-07-02 08:36:55: Szanowna Pani Małgorzato, tak jak już wyjaśniałem w odpowiedzi z 26 czerwca 2020 r., z uwagi na sytuację epidemiologiczną, większość zaplanowanych do realizacji zadań uległa opóźnieniu. Doposażenie placu zabaw na Podlesiu będzie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w trzecim kwartale bieżącego roku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-30 15:17:36 Anna

Witam serdecznie! Czy jest mozliwość,aby mieszkańcy gminy nie płacili za ścieki, w przypadku wody którą napełnimy przydomowe baseny?

Odpowiedź 2020-07-02 15:29:30: Szanowna Pani Anno, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, w opisanej przez Panią sytuacji wymagane będzie założenie podlicznika na cele ogrodowe. Szczegółowych informacji udziela EKO-SAN, tel. (34) 356-46-70, e-mail: biuro@eko-san.com. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-30 11:38:11 wyborca

Dlaczego na Waszej stronie , brak wyników wyborów z I tury. Komisja KBW juz to ogłosiła, inne gminy juz zamieściły, A u nas co ?

Odpowiedź 2020-07-02 08:49:11: Witam, wyniki zostały już opublikowane na stronie Urzędu Gminy. Opóźnienie było spowodowane problemem technicznym związanym z logowaniem się na panel. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-06-26 10:54:38 ryszard

Panie Wojcie.kiedy bedzie zrobiona droga z Pilki do Kokotka stan jest w tej chwili katastrofalny.

Odpowiedź 2020-06-30 07:36:02: Szanowny Panie Ryszardzie, przedmiotowy fragment nie stanowi własności Gminy Koszęcin, w planie jest oznaczony jako droga wewnętrzna. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-22 15:18:43 Czyste

P.Wójcie gdzie mogę złożyć anonimową skargę na sąsiada który pali śmieciami oraz resztkami z produkcji?

Odpowiedź 2020-06-23 09:39:48: Witam, zgłoszeń można dokonywać drogą telefoniczną, kontaktując się z pracownikami Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Koszęcin - tel. (34) 321-08-34. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-21 13:42:41 Andrzej

Jaka liczba właścicieli nieruchomości powinna być objęta systemem odbioru odpadów a jaka rzeczywiście w nim uczestniczy?

Odpowiedź 2020-06-23 09:39:21: Szanowny Panie Andrzeju, z informacji uzyskanych z ewidencji ludności wynika, że w Gminie Koszęcin w dniu 22 czerwca 2020 r. było zameldowanych 11959 mieszkańców. Według ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych do Urzędu Gminy przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na dzień 22 czerwca 2020 r. system odbioru odpadów obejmuje 9562 mieszkańców Gminy. Różnica między liczbą mieszkańców zameldowanych a ujętych do opłaty wynika z faktu, iż wiele osób zameldowanych na terenie Gminy na stałe wyjechało za pracą do innych miejscowości w Polsce lub za granicę. Należy podkreślić, że zameldowanie nie jest wyznacznikiem objęcia deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lecz samo zamieszkiwanie w nieruchomości. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Znaleziono: 683 pozycji
Strona 6 z 35 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 35 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony