Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2021-02-24 19:57:38 Grzegorz

dlaczego zakupiono kolejne pojazdy ? wychodzi na to ze teraz kazdy pracownik ma swoj sluzbowy pojazd?

Odpowiedź 2021-02-25 14:07:17: Szanowny Panie, sprawność działania Referatu komunalnego zależy m.in. od stanu sprzętu, którym dysponują pracownicy. Jeden pojazd nie jest wstanie być w tym samym czasie w kilku odległych miejscowościach, np. w Rusinowicach i w Bukowcu. Mieszkańcy oczekują szybkiego usuwania awarii np. sieci kanalizacyjnych lub łatania dziur w jezdni. Zakupiony pojazd służy realizacji zadań własnych gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-24 19:44:05 Grzegorz

o co chodzi z tymi naborami pracowników dopiero wyłoniono jedna osobę a znow ten sam konkurs ogloszono?

Odpowiedź 2021-02-25 12:18:14: Szanowny Panie Grzegorzu, nabór na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i inwestycji z dnia 14 stycznia 2021 r. nie został rozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie uzyskał w II etapie postępowania rekrutacyjnego wymaganej ilości punktów, określonej Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy Koszęcin. W konsekwencji nabór został powtórzony. Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej z dnia 19 lutego 2021 r. dotyczy wolnego stanowiska urzędniczego - w strukturze Referatu były dwa wolne stanowiska. Nabór z dnia 14 stycznia 2021 r. został rozstrzygnięty. Nabór z dnia 19 lutego 2021 r. dotyczy drugiego wolnego stanowiska. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-24 12:28:20 Adam

Czy planujecie Państwo modernizację źródła ciepła zasilającego Urząd. Urząd, według mnie powinien jako przykład wymienić zanieczyszczające powietrze źródło ogrzewania.

Odpowiedź 2021-02-25 14:07:53: Szanowny Panie Adamie, planujemy wymianę źródła ogrzewania w budynku Urzędu, jednak w pierwszej kolejności zostanie wymieniony piec w budynku OSP Koszęcin oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszęcinie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-24 11:16:17 Leon

Panie Wojcie co to mamy za salon gier na przeciwko kościoła

Odpowiedź 2021-02-25 14:08:23: Szanowny Panie Leonie, Urząd nie posiada żadnych informacji na temat jakichkolwiek salonów gier. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-24 08:36:58 Edward

Z jakiego powodu ogłoszone zostały kolejne konkursy na stanowiska ds budownictwa i inwestycji i gosp. komunalnej. skoro poprzednie, sprzed miesiąca, zakończyły się wyborem pracowników?

Odpowiedź 2021-02-25 12:13:07: Szanowny Panie Edwardzie, nabór na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i inwestycji z dnia 14 stycznia 2021 r. nie został rozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie uzyskał w II etapie postępowania rekrutacyjnego wymaganej ilości punktów, określonej Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy Koszęcin. W konsekwencji nabór został powtórzony. Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej z dnia 19 lutego 2021 r. dotyczy wolnego stanowiska urzędniczego - w strukturze Referatu były dwa wolne stanowiska. Nabór z dnia 14 stycznia 2021 r. został rozstrzygnięty. Nabór z dnia 19 lutego 2021 r. dotyczy drugiego wolnego stanowiska. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-23 12:04:49 Magdalena

4. Ile takich pieców zostało wymienionych w ciągu ostatnich pięciu lat? Z góry dziękuję za odpowiedź! Proszę o nieudostępnianie mojego adresu mailowego na stronie internetowej.

Odpowiedź 2021-02-26 11:30:44: Witam, Program Ograniczenia Emisji dla Gminy Koszęcin realizowany jest już od 2010 r. Liczba wymienionych kotłów w ostatnich tylko latach w ramach ww. Programu przedstawia się następująco: 2020 r. - 30 kotłów, 2019 r. - 30 kotłów, 2018 r. - 50 kotłów, 2017 – 47 kotłów, 2016 – 3 kotły. Mieszkańcy Gminy Koszęcin dokonują wymiany kotłów korzystając również z dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze". prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Liczba wymienionych źródeł ciepła w ostatnich latach w ramach Programu "Czyste Powietrze" to: w 2020 r. – 50 kotłów, w 2019 r. – 12 kotłów. W ramach Programu "SMOG STOP", prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w 2018 r. na terenie Gminy Koszęcin wymieniono 13 kotłów. Mieszkańcy naszej Gminy realizują także wymianę kotłów samodzielnie, nie korzystając z żadnych form dofinansowania. O liczbie kotłów wymienionych samodzielnie Gmina Koszęcin nie posiada informacji. Dodatkowo wyjaśniam, że w "Pytaniu do Wójta" można wskazać swój adres email, ale nie jest to pole obowiązkowe. W przypadku podania adresu mailowego, nie ma możliwości technicznych "ukrycia" adresu skrzynki mailowej przy publikacji odpowiedzi (jest to proces automatyczny). Aby uniknąć wyświetlenia adresu mailowego na stronie internetowej Urzędu Gminy należy nie wypełniać pola "E-mail". Zadając pytanie, każdy akceptuje regulamin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2021-02-23 12:03:51 Magdalena

3. Chciałabym się dowiedzieć, czy Urząd Gminy wie, ile przestarzałych pieców jest jeszcze do wymiany w Koszęcinie? Czy prowadzona jest taka statystyka?

Odpowiedź 2021-02-26 11:30:25: Szanowna Pani, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w pełnym zakresie funkcjonalności ma działać dopiero w 2023 roku. Wcześniej jednak rozpocznie się pilotaż w wybranych gminach. Obecnie obowiązujące przepisy nie dają samorządom uprawnienia do pozyskania od właściciela budynku informacji o sposobie ogrzewania budynku. Problem ma rozwiązać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), której powstanie zakłada znowelizowana ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2021-02-23 12:02:34 Magdalena

2. Bardzo proszę też o informację, ile razy w tym sezonie grzewczym urzędnicy Urzędu Gminy przeprowadzali takie kontrole, a ile takich kontroli było w poprzednim sezonie.

Odpowiedź 2021-02-26 11:30:04: Odpowiadając na Pani pytanie, informuję, że kontrole przestrzegania tzw. postanowień uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza dotyczącej m.in. spalania substancji niedozwolonych w kotłach centralnego ogrzewania przez podmioty eksploatujące źródła ciepła w Gminie Koszęcin, prowadzone są przez pracowników Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. Z uwagi na wydanie w dniu 21 października 2020 r. przez Wojewodę Śląskiego decyzji Nr ZKI.6330.9.5.2020 (15), nakazującej – z uwagi na trwającą pandemię – ograniczenie do niezbędnego minimum kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, wynikających z Planu działań krótkoterminowych, podjęto decyzję o przeprowadzaniu kontroli wyłącznie w terminach obowiązywania stanu ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (II lub III Poziom informowania). Stan ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla powiatu lublinieckiego, ogłoszony został w dniach: 04 stycznia 2021 r., 18 stycznia 2021 r., 01 lutego 2021 r. oraz 24 lutego 2021 r., w związku z czym w tym okresie przeprowadzono 8 kontroli palenisk znajdujących się w indywidualnych gospodarstwach domowych. Natomiast, że w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przeprowadzono 6 kontroli. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2021-02-23 12:02:16 Magdalena

1. 8 lutego zgłosiłam w Urzędzie Gminy, że z budynku OSP wydobywają się kłęby gryzącego dymu. Poprosiłam o kontrolę. Chciałabym się dowiedzieć, czy taka kontrola się odbyła i jakie są jej wyniki?

Odpowiedź 2021-02-26 11:29:38: Informuję, że do Urzędu Gminy Koszęcin – Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące zadymienia pochodzące z któregokolwiek z budynków OSP w Naszej Gminie. Proszę o informację, której jednostki OSP dotyczy wskazany przez Panią problem. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-19 18:33:58 Jan

Kto wobec tego roznosi nakazy podatkowe w Koszęcinie? Bo pani Pilarska raczej nie jest mężczyzną, który jeździ z nakazami.Więc coś tu się nie zgadza.

Odpowiedź 2021-02-22 10:01:29: Szanowny Panie Janie, w Koszęcinie upoważniona do roznoszenia decyzji podatkowych jest wyłącznie Pani Sołtys. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie proszę zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-15 17:08:33 Obserwator

Kontynuując pytanie o fundusze UE - we wskazanym okresie nie została uwzględniona budowa oczyszczalni.Przypadek albo uznano.ze jest niepotrzebna

Odpowiedź 2021-02-19 15:59:15: Szanowny Obserwatorze, w zeszłym roku kiedy Gmina składała wskazane uprzednio wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów, nie posiadaliśmy jeszcze kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej oczyszczalni bez której to, nie było możliwości skutecznego aplikowania o wsparcie finansowe. Z kolei w ramach tegorocznego konkursu dedykowanego gminom, na terenie których działały PGR inwestycja nie spełniała wymagań formalnych, gdyż Rusinowice nie znajdowały się w wykazie miejscowości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, którym przysługiwało dofinansowanie. Zapewniam, że powstanie nowej oczyszczalni w Rusinowicach jest jednym z moich priorytetów inwestycyjnych i ze względu na wysoki koszt będziemy występować o środki zewnętrzne na jej budowę. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-15 10:55:36 Jan

Dlaczego gmina nie informuje mieszkańców o terminie roznoszenia nakazów podatkowych i kto je roznosi? Tak dba pan o bezpieczeństwo seniorów?

Odpowiedź 2021-02-15 13:43:11: Szanowny Panie Janie, wzorem lat ubiegłych, decyzje podatkowe są doręczane przez sołtysów, którzy roznoszą nakazy w lutym każdego roku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-12 10:05:33 obserwator

Rząd chwali się ogromnymi środkami z UE. Czy tym razem uda się gminie coś z tego uzyskać na inwestycje czy wzorem poprzednich lat obejdziemy się "smakiem"

Odpowiedź 2021-02-15 11:16:04: Witam, środki finansowe w ramach funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 są dopiero w fazie podziału i uzgodnień oraz konsultacji. Pierwsze konkursy mają być ogłoszone pod koniec bieżącego roku (zgodnie z zapowiedziami Rządu). Gmina złożyła już wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na następujące inwestycje: przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Rusinowicach, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach oraz budowa sieci wodociągowej w Łazach. Wnioski opiewają łącznie na kwotę powyżej 10.000.000,00 zł. Dodatkowo złożono wnioski o pozyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dedykowanych gminom, na terenie których działały PGR, na budowę boiska w Koszęcinie oraz budowę ul. Mieszka I w Koszęcinie na łączną kwotę powyżej 2.000.000,00 zł. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2021-02-11 20:53:00 Smog

Panie Wójcie w jaki sposób informujecie mieszkańców o konieczności wymiany kopciuchow. Może Gmina rozprowadzi pisma z wytycznymi?

Odpowiedź 2021-02-15 07:36:41: Szanowny Panie, informacja o konieczności wymiany kotłów w terminach wskazanych w tzw. uchwale antysmogowej dla województwa śląskiego zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koszęcin. Ulotka informacyjna opublikowana została również na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin: www.koszecin.pl w zakładce „Aktualności" w dniu 21.12.2020 r. oraz na portalu społecznościowym Facebook w dniu 20.12.2020 r. Już w 2019 r. w Biuletynie Samorządowym „Echo Gminy Koszęcin" nr 5/2019 zamieszczono artykuł pn.:„Ważna informacja dla osób posiadających piece centralnego ogrzewania starego typu oraz kominki niespełniające wymogów ekoprojektu". W artykule tym opisano obowiązujące w województwie śląskim wymogi w zakresie wymiany źródeł ciepła, które wprowadzono na mocy tzw. uchwały antysmogowej, jak również zawarto informacje o dostępnych źródłach dofinansowania do wymiany instalacji C.O. Z kolei w Biuletynie Samorządowym „Echo Gminy Koszęcin" nr 3/2020 ukazał się artykuł dotyczący skutków spalania odpadów w piecu oraz prawidłowych metod palenia, jak również artykuł pn.: "Ostatni rok na wymianę kotłów C.O. starszych niż 10 lat oraz nieposiadających tabliczki znamionowej" odnoszący się do konieczności wymiany starych kotłów w terminach wskazanych w tzw. uchwale antysmogowej oraz zachęcający do skorzystania z dofinansowania do wymiany kotłów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji prowadzonego przez Gminę Koszęcin i Programu „Czyste Powietrze" prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin na bieżąco informują mieszkańców o konieczności wymiany tzw. „kopciuchów" także podczas bezpośrednich wizyt w Urzędzie. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin funkcjonuje zakładka Dofinansowanie do wymiany C.O., w której znaleźć można niezbędne informacje dotyczące Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin oraz Programu „Czyste Powietrze". Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-09 14:20:50 Bogdan

Panie Wojcie może ktoś odgarnie ulice Koszecina bo dzisiaj się nikt nie pofatygowal

Odpowiedź 2021-02-10 08:16:56: Witam, zapewniam, że służby komunalne pracują cały czas, by poprawić stan gminnych dróg. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-08 09:16:49 Tomek

Panie Wojcie zima zaskoczyła tych co zarządzają odśnieżaniem

Odpowiedź 2021-02-08 13:49:07: Szanowny Panie Tomku, sytuacja na drogach, nie tylko gminnych, jest trudna. Niestety pracy pługów i piaskarek nie ułatwiał ciągle padający śnieg. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-08 09:08:29 Genek

Panie Wojcie czy odśnieżanie dopiero wytdy kiedy przyjdzie kierownik do pracy i da dyspozycje

Odpowiedź 2021-02-08 13:49:27: Szanowny Panie, służby odpowiedzialne za odśnieżanie pracują cały czas. Niestety pracy pługów i piaskarek nie ułatwiał ciągle padający śnieg. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-08 08:18:13 GRZEGORZ

WItam serdecznie,mam pytanie ,posiadam piec na eko groszek,w tym roku mija 10 lat,dziala bez problemu,i moje pytanie,czy musze go wymieniac bo slyszalem ze piece powyzej 10 lat trzeba wymienic.

Odpowiedź 2021-02-08 15:31:47: Witam, informuję, że uchwałą nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego wprowadził m.in. obowiązek wymiany kotłów centralnego ogrzewania, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. na kotły, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation). Zakaz eksploatacji kotłów eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że kotły centralnego ogrzewania, których wiek (liczony od daty ich produkcji) z końcem grudnia 2021 roku przekraczać będzie 10 lat, najpóźniej w dniu 01 stycznia 2022 r. będą musiały zostać wymienione na takie, które posiadają certyfikat 5. klasy emisji. To samo dotyczy tych kotłów, na których nie zamieszczono tabliczki znamionowej. Dalsze używanie takich kotłów stanowić będzie wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wyjątek stanowią instalacje spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012, co powinno zostać potwierdzone stosownym zaświadczeniem (certyfikatem). Informuję, że wyżej przywołana uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego stanowi akt prawny powszechnie obowiązującego, dotyczący wszystkich instalacji, położonych w granicach administracyjnych województwa śląskiego, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, w szczególności kotłów, kominków i piecy, jeżeli: dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika. Przedmiotowa uchwała dostępna jest pod adresem internetowym https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017 Uchwała antysmogowa została podjęta ze względu na bardzo złą jakość powietrza w województwie śląskim. Jak wynika z treści projektu uchwały: stan powietrza w województwie śląskim "wymusił ograniczenie emisji do poziomu możliwie najniższego. Potwierdza to analiza efektów dla wariantów regulacji ograniczających emisję z sektora indywidualnego ogrzewania przeprowadzona dla województwa małopolskiego. Wykazała ona, że zarówno kontynuacja prowadzenia dotychczasowych działań bez uregulowania emisji z kotłów na poziomie województwa, jak również regulacje które wprowadzą łagodniejsze wymagania na poziomie klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, nie przyniosą wystarczającego efektu w postaci dotrzymania norm jakości powietrza. (...) Dopuszczenie do użytkowania docelowo jedynie kotłów spełniających standard emisyjny zgodny z 5 klasą wg normy PN-EN 303-5:2012 podyktowane jest nie tylko wyłączeniem z eksploatacji kotłów pozaklasowych, ale także zastąpienie ich takimi, których parametry pracy zapewnią najlepsze warunki procesu spalania, a tym samym najwyższe standardy emisyjne". Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2021-02-05 13:39:34 Łazy123@

Ul. Św. Jana Chrzciciela w Łazach jest w fatalnym stanie.Czy w najbliższym czasie jest przewidziana jakaś modernizacja?

Odpowiedź 2021-02-08 15:30:17: Witam, stan prawny ul. Św. Jana Chrzciciela wymaga uregulowania. Obecnie droga ta stanowi własność Skarbu Państwa i w planie miejscowym przeznaczona jest częściowo pod drogę powiatową. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-04 21:50:47 Wawrzyniec

Witam!Apeluję o wykonanie przejścia dla pieszych na ul.Gaski przy kościele i kawałka chodnika do niego na ul.Powst.

Odpowiedź 2021-02-08 15:30:43: Szanowny Panie, rozważymy możliwość wykonania przejścia dla pieszych na ul. Księdza Gąski. Ulica Powstańców jest drogą wojewódzką, dlatego wykonanie wskazanego chodnika wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 714 pozycji
Strona 1 z 36   1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 36 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony