Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Usuwanie azbestu II etap 2020

Wójt Gminy Koszęcin ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy Koszęcin.

 

Wnioski dostępne są na stronie internetowej https://www.koszecin.pl/ bądź w Urzędzie Gminy.

 

Nabór trwać będzie od  30-04-2020r. do 15-05-2020r.

Dopuszczane jest składanie wniosków w wersji elektronicznej – skan.

Decyduje data wpływu wniosku z kompletem wymaganych dokumentów do Urzędu Gminy.

 

Termin wykonania prac i złożenia wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi dokumentami nie później niż do 31-08-2020r.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości.

 

Do wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsca składowania azbestu (w przypadku zbierania). Zdjęcia muszą pozwolić na identyfikację obiektu lub miejsca składowania azbestu.

 

Zgłoszenia niekompletne nie będą przyjmowane!!!

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu :

 694 522 645 Dominika Ziaja, Firma ENVITERM S.C.

 

Warunkiem realizacji przedsięwzięcia będzie uzyskanie przez Gminę Koszęcin dofinansowania  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki i Wodnej w Katowicach!

 

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony