Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Perspektywa 2007-2013r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń

 

Całkowita wartość projektu (PLN): 4 012 170,29

  Koszty kwalifikowalne (PLN): 4 006 070,29

            Procent dofinansowania  85%
       Kwota dofinansowania (PLN): 3 405 159,74
 

 

 

 

 

Modernizacja niecki basenu GOSiR w Koszęcinie

 

I etap: 

procent dofinansowania 85%

Wartość projektu: 5.551494,15

Kwota dofinansowania: 3.689189,31

II etap:

procent dofinansowania 80%

Wartość projektu: 2.104549,94

Kwota dofinansowania: 1.357532,94

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poprawa jakości powietrza w Gminie Koszęicn, poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej - Domu Kultury i Zespołu Szkół w Strzebiniu
 
 
Koszt całkowity projektu 1 614 763,12 zł.
 
Kwota dofinansowania 1 348 938,72 zł.
 

 

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony