Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby „Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej” Priorytet III „Turystyka” Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna” Poddziałanie 3.2.2. „Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne” Gmina Koszęcin Wartość projektu: 5.422.624,29 zł Wartość dofinansowania: 3.916.503,44 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl Zakres projektu obejmuje budowę: niecki rekreacyjno - sportowej wykonanej w technologii z płyt polipropylenowych PP wraz z brodzikiem dla dzieci o powierzchni 1162,45 m2, budynku filtrowni na potrzeby basenu – stacja uzdatniania wody (filtry, pompy, dozowniki), plaży zmywalnej z odwodnieniem o powierzchni 1027,50 m2. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace budowlane i instalacyje (elektryczne i sanitarne). Z infrastruktury będącej przedmiotem projektu będą korzystać mieszkańcy gminy (młodzież szkolna, studenci, dorośli) oraz turyści. Celem projektu jest poprawa dostępności mieszkańców gminy i regionu oraz turystów do infrastruktury okołoturystycznej oraz terenów rekreacyjnych przystosowanych do organizacji imprez kulturalno-sportowych między innymi takich jak: - Zawody pływackie, - Impreza plenerowa „Kąpieliska bez zagrożeń”, - Sportowo-rekreacyjny Piknik Rodzinny i wiele innych. Zadanie „Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej” Wykonawca: firma ZURiP s.a. Młogoszcz Inwestycja dofinansowana ze środków RPO WSL. Wartość projektu: 2 089 949,48 zł Wartość dofinansowania: 1 358 916,68 zł. Z końcem września zakończyły się prace nad realizacją drugiego etapu modernizacji terenu GOSiR w Koszęcinie, który przewidywał m.in. budowę zjeżdżalni, remont chodników i przejść pieszych, wykonanie mostka dla pieszych, zagospodarowanie boiska do siatkówki, wykonanie trybun widowni, wykonanie w plaży trawiastej, budowę nowego budynku kas, modernizację budynku technicznego poprzez dobudowę magazynu i piętra gdzie mieścić się będą m.in. toalety, przebieralnie i montaż oświetlenia oraz monitoringu.

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony