Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Remont GOSiR'u możemy uznać za otwarty

Przetarg na budowę kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej wygrało konsorcjum firm LIDER: „Mazur” sp. z.o.o., spółka komandytowa z Bytomia; oraz „Median” sp. z.o.o. z Świętochłowic. Kwota przetargowa wynosi 5 388 454,33 zł brutto. Zadanie zostanie dofinansowane w 85% z RPO WŚ na lata 2007 – 2013 Priorytet III „Turystyka”. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane: niecka basenowa wraz z brodzikiem, urządzenia technologii basenowej, plaża zmywalna, kanalizacja sanitarna, budynek filtrowni wraz z wyposażeniem, ogrodzenie, sieci energetyczne i wodociągowe. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na koniec maja 2015r. Władze Gminy Koszęcin mają świadomość, że poza przedsięwzięciem, którego realizacja nastąpi w najbliższym czasie, potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji są znacznie większe, dlatego wystąpiono już o przyznanie kolejnych środków z Unii Europejskiej na dalszą modernizację jego infrastruktury. Ponadto w ramach działań PROW LEADER + małe projekty, będzie realizowany remont przystani i pomostu na ośrodku. Zakres robót będzie obejmował całkowitą wymianę przystani dla kajaków, łódek i rowerów wodnych oraz wyłożenie terenu przed wypożyczalnią kostką brukową. Całkowity kosz zadania szacujemy na kwotę 57 tys. zł. Wszystkie te działania mają na celu poprawę istniejącej bazy rekreacyjnej, która od lat służyła mieszkańcom i turystom odwiedzającym Gminę Koszęcin.

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony