Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Nowe zasady w gospodarowaniu odpadami

W ostatnim czasie wiele mówi się o zmianach zasad wywozu śmieci. Nowy sposób naliczania opłat, kwestia segregacja śmieci to tylko nieliczne z kwestii, które są nie do końca jasne. Poniższy poradnik odpowiada na najczęściej zadawane pytania w tym temacie.1. Zmiany dotyczą wszystkich osób mieszkających w Polsce Zmiany, do których musimy się dostosować wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej popularnie ustawą śmieciową, która weszła w życie 1 stycznia 2013r. Nie jest to inicjatywa samorządów, tylko Sejmu RP i każda osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i mieszkająca w Polsce m.in. posiadacze – właściciele – użytkownicy domów jednorodzinnych, dwurodzinnych i wielomieszkaniowych, domków letniskowych, domków wypoczynkowych, domków wczasowych itp. musi się do niej dostosować. Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą działają „na starych zasadach” czyli muszą posiadać umowę indywidualną na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 2. Płacimy za osoby ZAMIESZKUJĄCE daną posesję Podstawą do naliczania opłat w Gminie Koszęcin jest ilość osób zamieszkujących w danym domostwie. To właściciel, współwłaściciel bądź też zarządca danego gospodarstwa domowego jest zobowiązany do podania ilości zamieszkujących w nim osób. Informację tę podaje w formie deklaracji, której wzór jest, bądź już wkrótce zostanie dostarczony do wszystkich domostw. Wzór deklaracji jest również do pobrania na stronie internetowej gminy: www.koszecin.pl UWAGA! W deklaracji należy podać tylko ilość osób, które zamieszkują w danym gospodarstwie i nie jest to równoznaczne liczbie osób zameldowanych. Przykładowo: jeśli osoba jest zameldowana w danym gospodarstwie domowym, ale pracuje i mieszka za granicą, lub też studiuje w innym mieście, to NIE ZGŁASZAMY jej w deklaracji. Zgłosimy natomiast wszystkie te osoby, które zamieszkują określone domostwo, mimo iż nie są w nim zameldowane. Nie należy podawać żadnych nazwisk, ważna jest tylko ilość osób. Dla nieruchomości w zabudowie letniskowej wymagany jest nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 80 litrów 3. Kiedy składamy deklarację? Termin składania pierwszej deklaracji należy złożyć w urzędzie Gminy do 31 marca 2013 r. Wzór deklaracji będzie dostarczany do naszych domostw przez sołtysów lub pracowników gminy. Jest również do pobrania w Urzędzie Gminy w Koszęcinie oraz na stronie internetowej www.koszecin.pl Jeśli ilość osób zamieszkujących zmienia się – mamy 14 dni na zgłoszenie tego faktu – składamy nową deklarację ze zmienioną ilością osób. 4. Musimy wypowiedzieć umowę firmie, która obecnie wywozi nasze odpady Umowa z firmą, która obecnie wywozi nasze odpady nie kończy się automatycznie dlatego sami musimy ją zakończyć. Jeśli umowa nie zostanie rozwiązana na czas – zapłacimy podwójnie! Trzeba pamiętać o zwykle 3 -miesięcznym okresie wypowiedzenia, dlatego warto już teraz złożyć wypowiedzenie z dniem 30 czerwca, bo od 1 lipca wchodzi w życie nowy system. Wzór wypowiedzenia będzie dołączony do wzoru deklaracji. Dostępny także w urzędzie i na stronie internetowej Gminy. 5. Płacimy za ilość zgłoszonych w deklaracji osób - niezależnie od wielkości naszego pojemnika To od nas zależy jak wielki pojemnik na odpady potrzebujemy. W deklaracji określamy ile litrów ma mieć nasz pojemnik na odpady, przy czym najmniejsza pojemność to 80 litrów. Niezależnie od tego czy zdecydujemy się na pojemnik większy czy mniejszy, opłata jest stała i zostanie naliczona od ilości osób zgłoszonych w deklaracji. 6. Segregujemy śmieci i płacimy mniej Segregując śmieci – oszczędzamy. Jest to tzw. selektywna zbiórka odpadów. Jeśli mieszamy wszystkie odpady – zapłacimy zdecydowanie więcej. W Gminie Koszęcin ustalono następujące opłaty: za śmieci segregowane - 7zł za 1 osobę, śmieci zmieszane – 14 zł za 1 osobę. Firma, która będzie odbierała nasze odpady będzie weryfikowała, czy odpady są posegregowane, czy też nie. 7. Sposób uiszczania opłat Od 1 lipca wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami. Wpłat dokonują osoby składające deklaracje. Opłata jest wnoszona kwartalnie, do 15 dnia miesiąca kwartału czyli: - do 15 stycznia - za I kwartał- do 15 kwietnia - za II kwartał- do 15 lipca - za III kwartał - do 15 października za IV kwartał 8. Jak segregujemy śmieci – czyli 4 rodzaje pojemników i odpady pozostałe A, PAPIER – (niebieski worek lub pojemnik) Tutaj wyrzucamy czysty i suchy papier – np. gazety, czasopisma, kartony, tekturę, katalogi itp. NIE WYRZUCAMY brudnego lub tłustego papieru, tapet, papieru z folią lub papieru woskowego oraz kartonów po sokach czy mleku! B, TWORZYWA SZTUCZNE, METAL – (żółty worek lub pojemnik) Tu trafiają wszelkie opakowania plastikowe - butelki, kartony po sokach, mleku itp. opakowania po kosmetykach, woreczki i torby foliowe, wszelkie opakowania metalowe, folie aluminiowe, kapsle, metalowe narzędzia C, SZKŁO – (zielony worek lub pojemnik) Tutaj wyrzucamy szklane butelki po napojach, słoiki bez pokrywek, szklane naczynia. NIE WYRZUCAMY ceramiki, porcelany, doniczek, szyb i luster, szkła kryształowego, żarówek, świetlówek zniczy z woskiem. D, BIOODPADY Tutaj lądują odpady kuchenne, fusy z herbaty i kawy – razem z filtrem, ścięta trawa, rośliny, ziemia, brudne ręczniki papierowe, popiół z kominka i grilla. NIE WYRZUCAMY tutaj odpadów higienicznych (pampersy, podpaski etc.) i leków oraz resztek pożywienia pochodzenia zwierzęcego. Bioodpady można zagospodarować we własnym zakresie, np. na przydomowym kompostowniku. Informację tę należy tylko zaznaczyć w deklaracji. E, ODPADY SPECJALNE np. meble, przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory, świetlówki i sprzęt elektroniczny, przeterminowane chemikalia, zużyte opony, gruz i odpady remontowe, szyby okienne, styropian lub inne niebezpieczne odpady dostarczamy np. do punktów selektywnego zbierania odpadów, lub specjalnych oznaczonych pojemnikach w aptekach, punktach sprzedaży. POZOSTAŁE ODPADY pozostałe po segregacji, które nie mogą znaleźć się w powyższych grupach, wyrzucamy do pojemników na odpady zmieszane. Na wszelkie dodatkowe pytania lub wątpliwości odpowiedzą sołtysi lub pracownicy Urzędu Gminy. Dokumenty do pobrania: Wzór deklaracji (kliknij...) Instrukcja wypełnienia deklaracji (kliknij...) Wzór wypowiedzenia dotychczasowej umowy o wywóz śmieci (kliknij...)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony