Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego w Rusinowicach.

Przedmiotem dzierżawy są grunty rolne – rola i łąki położone w Rusinowicach przy ul. Dworcowej oznaczone nr działki geodezyjnej (część) 482 obręb Rusinowice o pow. 0,96 ha w skład tych gruntów wchodzą użytki rolne klasy : R IV b - 0,9162 ha Ps IV - 0,0438 ha Przeznaczenie nieruchomości cel rolniczy. Dzierżawa na okres 2013-09-01 do 2020-12-31 , Czynsz roczny - wywoławczy nie mniejszy niż 2,81 q żyta wg średniej ceny skupu, jako podstawy do obliczania podatku rolnego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie wpłacą wadium oraz przystąpią do przetargu. Wadium w wysokości 100,00 zł. winno być wpłacone w kasie Urzędu Gminy do dnia 4 marca 2013 r. do godz. 15.00 Przystępujący do przetargu obowiązani są do zapoznania się z projektem umowy dzierżawy. Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Koszęcinie ul. Powstańców Śl. 10. Dodatkowe informacje o zasadach przetargu i nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Koszęcin ul. Powstańców Śl. 10 6a, tel. 034-3210-827 od poniedziałku do wtorku w godz. 8.00 – 15.00, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Załącznik : 1. Projekt umowy. Wójt Gminy (-) mgr inż. Grzegorz Ziaja Informacja w BIP (kliknij...)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony