Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

WSPARCIE GMINY KOSZĘCIN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wsparcie Gminy Koszęcin dla przedsiębiorców
w związku z COVID-19

 

Rada Gminy Koszęcin w dniu 7 kwietnia 2020 r. uchwaliła dwie uchwały:

  1. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości – uchwała dotyczy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych   w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedłużono do dnia 30 września 2020 r.

           Tekst uchwały: http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/3147/

 

  1. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości – na podstawie uchwały zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, maj, czerwiec 2020 r., których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

           Tekst uchwały: http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/3148/

 

Ponadto Wójt Gminy Koszęcin określił zasady umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Koszęcin i jej jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę lub najem za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W celu uzyskania informacji w zakresie wymaganych wniosków i dokumentów, a także  szczegółowych wyjaśnień dotyczących możliwych form pomocy, proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Koszęcin:

  • w sprawie ulg podatkowych – tel. 34 3210 811
  • w sprawie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych – tel. 34 3210 813

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony