Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

INFORMACJA DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI DOWODÓW OSOBISTYCH

Zwracamy się do mieszkańców gminy z apelem o sprawdzenie terminu ważności swoich dowodów osobistych. 

Dokument ten jest wydawany na okres 10 lat.

Brak ważnego dokumentu tożsamości pociąga za sobą wiele negatywnych konsekwencji (np. brak możliwości potwierdzenia tożsamości w różnych instytucjach, problemy      z załatwieniem spraw m.in. w bankach, w urzędach pracy, przy zawieraniu umów, wyjazdach za granicę itp.).

Wniosek składa się w formie pisemnej w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dla osób dysponujących podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej www.obywatel.gov.pl

Ustawowy termin wyrobienia dowodu osobistego wynosi jeden miesiąc i wydawany jest nieodpłatnie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl.

 

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony