Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Wójt Gminy Koszęcin informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2018 roku

Wójt Gminy Koszęcin informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2018 roku

 

Producentom rolnym przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zasady zwrotu podatku określa ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1340).

Rada Ministrów określiła  rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2017 roku stawkę zwrotu  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej w 2018 roku w wysokości 1,00 zł od 1 litra oleju.

W  2018 roku producenci rolni  składają wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) 
w pokoju nr 17 w terminach:

  • od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r.  wraz z fakturami (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji  rolnej w okresie
    od 1 sierpnia  2017r. do 31 stycznia 2018r.
  • od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. wraz z fakturami (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  w okresie
    od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r.

Po w/w terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 3 – 30 kwietnia 2018r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,               
  • 1 – 31 października 2018r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku w 2018 roku wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie internetowej www.koszecin.pl oraz  w Urzędzie Gminy Koszęcin.

 

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony