Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2013-07-04 06:11:57

Podsumowanie rozgrywek tenisa stołowego - Strzebiń 2013 rok.

Zakończyły się rozgrywki rundy wiosennej Regionalnej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów, organizowane przez ASTS Tarnowskie Góry. Startowało 11 drużyn, w tym dwie Domu Kultury-LKS Strzebiń. Kolejność po pierwszej rundzie jest następująca: 1. „Gronie” Tarnowskie Góry ….................................................18 pkt 2 i 3. exe kwo DK Strzebiń i „Sałka” Świętochłowice ….........13 „ 4. „Burza” Tarnowskie Góry …...................................................11 „ 5. „Karo” Tarnowskie Góry …...................................................9 „ 6. TTS Kalety …..........................................................................7 „ 7. „Skałka” II Świętochłowice ….................................................6 „ 8. „Dragon” Bytom …..................................................................5 „ 9. „Halex” Świerklaniec …...........................................................4 „ 10. DK II Strzebiń …....................................................................2 „ 11. DDK Dąbrówka Wielka ….......................................................2 „ Dla pierwszej drużyny Strzebinia punkty zdobyli: Bruner Marian - 27,5 pkt na 34 gry [81% skuteczności], Gruca Szymon – 20|23,5 [85%], Ochman Kamil – 20|31[65%] - kierownik drużyny, Pyrek Dawid- 5,5|9,5[58 %]. Dla drugiej drużyny Strzebinia punkty zdobywali: Kochanek Józef - 8|27,5[29% skuteczności]- trener II drużyny, Pasiut Mieczysław- 4,5|21 [21%], Knop Arkadiusz – 4,5|24,5[18%], Wyrwol Zygfryd – 1|10,5[9 %] - kierownik II drużyny, Piech Dawid – o|16,5[0 %]. W drugiej drużynie, oprócz Józefa Kochanka, grają sami debiutanci. Trenujemy 4 razy w tygodniu – 2x w Domu Kultury i 2x w Szkole. W rundzie rewanżowej, która rozpocznie się we wrześniu, pierwsze sześć drużyn po rundzie wiosennej, będzie walczyło o miejsca 1 do 6 , a pozostałe o miejsca od 7-11. Opracował J.Kochanek
2013-07-02 06:40:43

Ks. Prałat Tadeusz Fryc odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

W ramach jubileuszu 60-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk odbyło się wręczenie ks. prałatowi Tadeuszowi Frycowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Uroczyste nadanie orderu miało miejsce w niedziele 30 czerwca, w Sali balowej Kompleksu Pałacowo –Parkowego w Koszęcinie. Order Odrodzenia Polski to zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1921 najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Jest on przyznawany za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ks. Tadeusz Fryc zasłużył sobie na to wielkie wyróżnienie całokształtem działalności, z wyszczególnieniem pomocy niesionej społeczności lokalnej. Ksiądz od kilku lat jest honorowym obywatelem Gminy Koszęcin – wniósł on do tej społeczności bardzo wiele. Przez 38 lat był proboszczem parafii NSPJ w Koszęcinie, a obecnie - jako emeryt - dalej aktywnie działa w parafii. Przed 25 laty był współzałożycielem Klubu Abstynenta „Radość”. Zakładał i patronował grupom oazowym, Domowemu Kościołowi, organizował parafialny oddział „Caritas”. Jemu zawdzięcza się również wiele poważnych inwestycji i remontów kościoła – z których do najważniejszych należą wymiana dachu i okien oraz budowa tzw. „salek” czyli kaplicy i pomieszczeń dla przykościelnych organizacji. O wadze jego zasług świadczy również Złoty Krzyż Zasługi „Zasłużony dla Powiatu”, oraz fakt, że papież Jan Paweł II uhonorował ks. Fryca godnością prałata. Order wręczył księdzu wicewojewoda śląski – Andrzej Pilot. Ta krótka chwila przypięcia Krzyża do piersi zasłużonego, poskutkowała falą gromkich braw wśród zebranych gości. Wicewojewoda śląski korzystając ze sprzyjających okoliczności jubileuszu „Śląska” i nadania Orderu ks. Frycowi, wyróżnił także inne osoby. Na wniosek Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 62 pracowników ZPiT „Śląsk”, zarówno spośród kadry administracyjnej jak i artystycznej, zostało uhonorowanych medalami za sumienne wykonywanie swoich obowiązków pracowniczych. Pośród osób wyróżnionych złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami, najdonioślej oklaskiwani byli kończący w tym sezonie karierę sceniczną: Marian Chrobok, Beata Danielska, Katarzyna Lipińska, Tomasz Dworak, Adam Chmielniak oraz Piotr Hankus. Oficjalną cześć gali wręczenia nagród zakończyły gratulacje dyrektora ZPiT „Śląsk” Zbigniewa Cierniaka oraz gorące podziękowania wyróżnionego medalem śpiewaka - Dariusza Żaczka. Następnie nadszedł czas na falę wzajemnych życzeń i gratulacji. Największym powodzeniem cieszył się tłumnie oblegany ks. prałat Tadeusz Fryc. W imieniu Urzędu Gminy gratulacje oraz kwiaty złożył księdzu Wójt Gminy Koszęcin - Grzegorz Ziaja. (MTL/ KI)
2013-07-01 08:23:15

test

sDFADSFVASDVF
2013-07-01 08:21:16

dd

dd
2013-07-01 08:12:09

Informacja dla mieszkańców

Urząd Gminy w Koszęcinie informuje, że w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 lipca 2013 r. firma: Prywatny Zakiad Oczyszczania Miasta Waldemar Strach z siedzibą w Konopiskach, będzie odbierała odpady komunalne zmieszane i segregowane z nieruchomości, z których zostały zabrane już kubły ( pojemniki) na terenie Gminy Koszęcin.Worki na odpady zmieszane jak i na selektywne typu PET można będzie odbierać w Urzędzie Gminy w Koszęcinie, pokój nr 6 A lub będą dostarczane na telefoniczne zapotrzebowanie, od dnia 28 czerwca 2013r.Firma REMONDIS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry oraz firma A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu będą mieszkańców Gminy Koszęcin obsługiwały w miesiącu lipiec br. na dotychczasowych zasadach, na koszt Gminy Koszęcin.ZBIERANIE JAK I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH NA POWYŻSZEJ ZASADZIE JEST PRZEJŚCIOWY I DOTYCZY TYLKO MIESIĄCA LIPIEC 2013r.Uposażenie nieruchomości mieszkańców Gminy Koszęcin w pojemniki jak i komplet worków na segregowane odpady nastąpi w miesiącu sierpień 2013 r. po rozstrzygnięciu odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie w sprawie wyłonienia Wykonawcy na „ Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 8 ( ośmiu ) Gmin bezpośrednio ze sobą sąsiadujących w Województwie Śląskim i Opolskim „ Wójt Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja ..
2013-07-01 07:50:48

Informacja dla mieszkańców dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy w Koszęcinie informuje, że w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 lipca 2013 r. firma: Prywatny Zakiad Oczyszczania Miasta Waldemar Strach z siedzibą w Konopiskach, będzie odbierała odpady komunalne zmieszane i segregowane z nieruchomości, z których zostały zabrane już kubły ( pojemniki) na terenie Gminy Koszęcin.Worki na odpady zmieszane jak i na selektywne typu PET można będzie odbierać w Urzędzie Gminy w Koszęcinie, pokój nr 6 A lub będą dostarczane na telefoniczne zapotrzebowanie, od dnia 28 czerwca 2013r.Firma REMONDIS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry oraz firma A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu będą mieszkańców Gminy Koszęcin obsługiwały w miesiącu lipiec br. na dotychczasowych zasadach, na koszt Gminy Koszęcin.ZBIERANIE JAK I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH NA POWYŻSZEJ ZASADZIE JEST PRZEJŚCIOWY I DOTYCZY TYLKO MIESIĄCA LIPIEC 2013r.Uposażenie nieruchomości mieszkańców Gminy Koszęcin w pojemniki jak i komplet worków na segregowane odpady nastąpi w miesiącu sierpień 2013 r. po rozstrzygnięciu odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie w sprawie wyłonienia Wykonawcy na „ Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 8 ( ośmiu ) Gmin bezpośrednio ze sobą sąsiadujących w Województwie Śląskim i Opolskim „ Wójt Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja ..
2013-06-27 23:00:00

Informacja

Urząd Gminy w Koszęcinie informuje, że w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 lipca 2013 r. firma: Prywatny Zakiad Oczyszczania Miasta Waldemar Strach z siedzibą w Konopiskach, będzie odbierała odpady komunalne zmieszane i segregowane z nieruchomości, z których zostały zabrane już kubły ( pojemniki) na terenie Gminy Koszęcin.Worki na odpady zmieszane jak i na selektywne typu PET można będzie odbierać w Urzędzie Gminy w Koszęcinie, pokój nr 6 A lub będą dostarczane na telefoniczne zapotrzebowanie, od dnia 28 czerwca 2013r.Firma REMONDIS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry oraz firma A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu będą mieszkańców Gminy Koszęcin obsługiwały w miesiącu lipiec br. na dotychczasowych zasadach, na koszt Gminy Koszęcin.ZBIERANIE JAK I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH NA POWYŻSZEJ ZASADZIE JEST PRZEJŚCIOWY I DOTYCZY TYLKO MIESIĄCA LIPIEC 2013r.Uposażenie nieruchomości mieszkańców Gminy Koszęcin w pojemniki jak i komplet worków na segregowane odpady nastąpi w miesiącu sierpień 2013 r. po rozstrzygnięciu odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie w sprawie wyłonienia Wykonawcy na „ Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 8 ( ośmiu ) Gmin bezpośrednio ze sobą sąsiadujących w Województwie Śląskim i Opolskim „ Wójt Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja
2013-06-26 15:58:49

Informacja

Urząd Gminy w Koszęcinie informuje, że w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 lipca 2013 r. firma: Prywatny Zakiad Oczyszczania Miasta Waldemar Strach z siedzibą w Konopiskach, będzie odbierała odpady komunalne zmieszane i segregowane z nieruchomości, z których zostały zabrane już kubły ( pojemniki) na terenie Gminy Koszęcin.Worki na odpady zmieszane jak i na selektywne typu PET można będzie odbierać w Urzędzie Gminy w Koszęcinie, pokój nr 6 A lub będą dostarczane na telefoniczne zapotrzebowanie, od dnia 28 czerwca 2013r.Firma REMONDIS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry oraz firma A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu będą mieszkańców Gminy Koszęcin obsługiwały w miesiącu lipiec br. na dotychczasowych zasadach, na koszt Gminy Koszęcin.ZBIERANIE JAK I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH NA POWYŻSZEJ ZASADZIE JEST PRZEJŚCIOWY I DOTYCZY TYLKO MIESIĄCA LIPIEC 2013r.Uposażenie nieruchomości mieszkańców Gminy Koszęcin w pojemniki jak i komplet worków na segregowane odpady nastąpi w miesiącu sierpień 2013 r. po rozstrzygnięciu odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie w sprawie wyłonienia Wykonawcy na „ Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 8 ( ośmiu ) Gmin bezpośrednio ze sobą sąsiadujących w Województwie Śląskim i Opolskim „ Wójt Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja
2013-06-26 10:38:33

Comenius Regio - czas na podsumowanie

OSTATNIE MOBILNOŚCI Po raz ostatni przedstawiciele Zespołu Szkół w Koszęcinie, Urzędu Gminy w Koszęcinie oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie gościli w dniach od 5-12 maja br. w ramach projektu „Paint,Sing and Dance Modern Europe” w szwedzkiej Gminie Bracke.Po raz ostatni także przedstawiciele ze Szwecji gościli w dniach od 3 - 6 czerwca br. w Koszęcinie. Podczas ostatnich spotkań w Polsce i Szwecji dokonano podsumowania realizacji projektu, rozmawiano także na temat perspektyw dalszej współpracy między Gminą Bracke a Gminą Koszęcin. Przedstawiciele obydwu gmin zgodnie stwierdzili, ze możliwość udziału w projekcie, wymiany doświadczeń ,poznawania własnych kultur, zwyczajów, mentalności, sposobu życia znacznie ubogaca percepcję osób dorosłych, ma rzeczywisty wpływ na niwelowanie stereotypowego myślenia o cechach danych narodów, sprzyja rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Realizacja projektu sprzyjała także poznawaniu własnej kultury i sztuki oraz własnej twórczości lokalnej. Całkowicie potwierdziły się słowa Stanisława Jachowicza. ”Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami nie wiecie, Co posiadacie”. Warto czasem zdać sobie sprawę, że wokół nas jest wiele zachwycających miejsc, wielu ciekawych ,wybitnych ludzi, wielu niezwykle utalentowanych artystów i twórców. W przyszłych wydaniach :”ECHA GMINY” zaprezentujemy sylwetki i wywiady z lokalnymi artystami. Koordynator projektu Ewa Brodowy W naszym trwającym od dwóch lat projekcie nadszedł czas podsumowań. Po raz ostatni delegacja z Gminy Koszęcin gościła w szwedzkiej Gminie Bracke, po raz ostatni również partnerzy szwedzcy zawitali w Koszęcinie. Dwuletnia wymiana doświadczeń edukacyjnych i samorządowych zaowocowała przede wszystkim wzrostem wiedzy osób uczestniczących w projekcie. Poznawaliśmy mocne i słabe strony naszych systemów edukacji, metod wychowawczych, programów nauczania, sposobów wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych oraz promowania lokalnych artystów i rękodzielników. Nasze spotkania w ramach mobilności pozwoliły jednak nie tylko wzajemnie się poznać i zrozumieć, ale znacznie przyczyniły się do rozwoju zawodowego pracowników instytucji biorących w nich udział. W ankietach ewaluacyjnych nauczyciele zwracali uwagę głównie na, zupełnie inne niż w Polsce, jednak warte zastanowienia i być może przeniesienia na grunt polski, metody nauczania i komunikacji z uczniami. Zgodnie twierdzono, że szkoła szwedzka uczy kreatywnego myślenia oraz praktycznego przygotowania do życia, że kontakty między nauczycielami i uczniami cechuje ogromna tolerancja, jednocześnie zaś zwraca się ogromną uwagę na indywidualne podejście do ucznia. Na pracownikach urzędu gminy wrażenie robiła natomiast w Szwecji prostota i brak biurokracji w kontaktach pomiędzy petentami i urzędnikami, a także możliwość udzielenia w jednym miejscu kompleksowej informacji i pomocy osobom, które takiej pomocy w jakiejkolwiek dziedzinie potrzebują. Pracownicy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zafascynowani byli natomiast bogactwem kultury szwedzkiej oraz ogromnym szacunkiem, jakim darzy się w Szwecji lokalnych rzemieślników, wytwórców, przedsiębiorców. Przedstawiciele ze Szwecji podziwiali z kolei, między innymi, naszą gościnność i otwartość, nasze dążenie do perfekcjonizmu w przygotowywaniu dzieci i młodzieży do występów, przedstawień itp. ,bogactwo kulturowe regionu i Koszęcina oraz ,co nie ulega wątpliwości, kunszt i artyzm Zespołu Pieśni i Tańca ”Śląsk”. Niewątpliwie dziwił ich natomiast nasz pośpiech, przerost biurokracji, bardzo skomplikowane zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, wymogi co do wykształcenia i konieczności ciągłego dokształcania się nauczycieli, bardzo sformalizowane programy nauczania, ogromna i ciągle wzrastająca liczba przepisów utrudniających życie mieszkańcom. Mimo sporych różnic pomiędzy naszą mentalnością i sposobem życia, projekt sprawił, że z radością spotykaliśmy się w zarówno w Bracke, jaki i w Koszęcinie. W ciągu dwóch lat, w ramach projektu, odbyło się w sumie 47 mobilności, przeprowadzono kilka konkursów plastycznych w naszych szkołach, przeprowadzono lekcje na temat wiedzy o Szwecji, uczniowie poznali szwedzkie i polskie tańce narodowe, urządziliśmy kilka wernisaży prac naszych lokalnych artystów, młodzi ludzie pobierający lekcje gry na fortepianie uczyli się utworów najbardziej znanych polskich i szwedzkich kompozytorów, przeprowadziliśmy spotkania i konferencje poświęcone m.in. wspieraniu przez gminy uczniów szczególnie uzdolnionych oraz roli gmin w promowaniu lokalnych artystów. Projekt udało się zrealizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli Zespołu Szkół w Koszęcinie, a także dzięki dobrej współpracy z wszystkimi partnerami projektu. Chciałabym w tym miejscu podziękować Wójtowi i Radzie Gminy Koszęcin za wsparcie finansowe i merytoryczne realizacji projektu, Dyrekcji Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny za wyrażenie zgody na wspólną realizację projektu, pracownikom Zespołu „Śląsk” i Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie za przeprowadzone warsztaty taneczne i regionalne oraz Dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół w Koszęcinie, w tym zwłaszcza: nauczycielkom języka angielskiego : Pani Celinie Łokaj, Pani Annie Franke, Pani Halinie Mzyk za pełnienie roli tłumaczy podczas wszystkich spotkań, konferencji, rozmów, wyjazdów itp.; Pani Iwonie Lachowskiej-Ujma, Pani Katarzynie Janiczek, Panu Marcinowi Painta za przygotowywanie konkursów, prezentacji, występów, produktów finalnych projektu, a także wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w realizacji projektu. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się kontynuować, w innych formach, niż dotychczas, współpracę z Gminą Bracke. (Koordynator projektu - Ewa Brodowy)
2013-06-25 17:30:44

Sezon zabaw plenerowych oficjalnie otwarty!

Podobnie jak w zeszłym roku, to właśnie w Bruśku, Piłce i Łazach odbyły się w miniony weekend, pierwsze w tym roku, letnie imprezy na wolnym powietrzu. Piłka zorganizowała festyn sołecki, natomiast dwie pozostałe miejscowości świętowały wspomnienie swojego patrona, czyli św. Jana Chrzciciela. W Bruśku rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym o godz 16:00. Od razu po niej ks. Krzysztof Sędłak zachęcił wszystkich mieszkańców i gości do radosnego świętowania na przykościelnym placu. Muzykę zapewnił zespół Sami Light z Boronowa, a chętni do tańca pojawili się na parkiecie od pierwszych, niemalże, minut. Podczas festynu można było zakupić cegiełki na spłatę remontu wieży kościoła, który odbył się przed 2 laty. Dzięki temu można było wziąć udział w wygraniu, ofiarowanych przez sponsorów, ciekawych nagród. Organizatorzy z serca dziękują wszystkim, licznym sponsorom za wielkie wsparcie finansowa i wszelką pomoc. W Zielonym Gaju – czyli na placu sołeckim w Piłce, przez dwa dni rozstawiono zjeżdżalnie, dmuchańce i trampoliny, a na dzieci czekało wiele rozmaitych konkursów z nagrodami. „Frekwencja na festynie była po prostu super. Oczywiście zawdzięczamy to głównie przepięknej pogodzie. Trzeba przyznać, że mieliśmy dużo szczęścia - zwłaszcza widząc jak kapryśna jest ostatnio nasza aura” - powiedział Jan Kandzia – sołtys Piłki i organizator imprezy. „Także oferta zabawy była ciekawa - pierwszego dnia dla uczestników wystąpił duet akordeonowy Ako-Duo, a wieczorem wszyscy bawili się z zespołem „Koders”. W niedzielę zaśpiewali, znani z TV Silesia i Radia Piekary, Dominika i Janusz Żyłka, a wieczorem muzykę serwował DJ Shake” – opowiada sołtys. Jak co roku, i tym razem odbył się konkurs cięcia drewna piłą ręczną. W tym roku zwyciężył Damian Kucierajter z Rusinowic, który w ten sposób został szczęśliwym posiadaczem pucharu i nagrody - podkaszarki do trawy. Organizatorzy – Rada Sołecka wraz z sołtysem wyrażają serdeczne podziękowania sponsorom oraz tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w organizacji imprezy. W ramach festynu parafialno – rodzinnego ku czci św. Jana Chrzciciela organizowanego, wspólnie przez proboszcza ks. Klaudiusza KŁACZKA oraz mieszkańców Łaz i Kurzychowego, w tym roku odbyła się I edycja biegu na orientację „FAMILY ADVENTURE – ŁAZY 2013”. Pomysłodawcą i głównym organizatorem zawodów był Krystian CUBER, mieszkaniec Łaz i radny Gminy Koszęcin. Honorowy patronat nad imprezą sprawował Starosta Lubliniecki oraz Wójt Gminy Koszęcin, którzy ufundowali nagrody rzeczowe dla zwycięzców biegu. W zawodach uczestniczyły 3-osobowe drużyny. O kolejności miejsca na podium decydował najlepszy czas zawodów oraz odnalezienie 8 punktów kontrolnych i potwierdzenie ich odnalezienia. Trasa biegu rozlokowana była pośród urokliwych uliczek Łaz i Kurzychowego oraz okalających te miejscowości lasów. Najszybciej trasę biegu na orientację, liczącą ok. 6 km, pokonał zespół „Klyciątek” w składzie: Barbara, Kinga i Julita Klyta z Łaz. Pokonanie trasy z odnalezieniem wszystkich punktów kontrolnych zajęło im 1 godz. 10 min. Drugim zespołem, który zameldował się na mecie był zespół w składzie: Jolanta, Kacper i Marek Glanc z Tarnowskich Gór. Zespół zajął drugie miejsce z czasem 1 godz. 18 min. Na mecie, oprócz gorących oklasków, uczestników biegu częstowano batonikami, napojami oraz miejscowymi wypiekami. Podsumowanie zawodów, w obecności Wójta Gminy Koszęcin Grzegorza ZIAJI i proboszcza parafii w Strzebiniu ks. Klaudiusza KŁACZKI, dokonał organizator, w drugim dniu festynu. Następnie wręczono puchary, medale i nagrody rzeczowe dla każdego uczestnika zawodów. Z przyczyn proceduralnych nie przyznano 3 miejsca. Organizator zapewnił, że zawody – bieg na orientację, wpisuje się na stałe w atrakcje festynu parafialno – rodzinnego ku czci św. Jana Chrzciciela w Łazach. (MTL)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony