Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2013-06-27 23:00:00

Informacja

Urząd Gminy w Koszęcinie informuje, że w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 lipca 2013 r. firma: Prywatny Zakiad Oczyszczania Miasta Waldemar Strach z siedzibą w Konopiskach, będzie odbierała odpady komunalne zmieszane i segregowane z nieruchomości, z których zostały zabrane już kubły ( pojemniki) na terenie Gminy Koszęcin.Worki na odpady zmieszane jak i na selektywne typu PET można będzie odbierać w Urzędzie Gminy w Koszęcinie, pokój nr 6 A lub będą dostarczane na telefoniczne zapotrzebowanie, od dnia 28 czerwca 2013r.Firma REMONDIS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry oraz firma A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu będą mieszkańców Gminy Koszęcin obsługiwały w miesiącu lipiec br. na dotychczasowych zasadach, na koszt Gminy Koszęcin.ZBIERANIE JAK I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH NA POWYŻSZEJ ZASADZIE JEST PRZEJŚCIOWY I DOTYCZY TYLKO MIESIĄCA LIPIEC 2013r.Uposażenie nieruchomości mieszkańców Gminy Koszęcin w pojemniki jak i komplet worków na segregowane odpady nastąpi w miesiącu sierpień 2013 r. po rozstrzygnięciu odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie w sprawie wyłonienia Wykonawcy na „ Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 8 ( ośmiu ) Gmin bezpośrednio ze sobą sąsiadujących w Województwie Śląskim i Opolskim „ Wójt Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja
2013-06-26 15:58:49

Informacja

Urząd Gminy w Koszęcinie informuje, że w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 lipca 2013 r. firma: Prywatny Zakiad Oczyszczania Miasta Waldemar Strach z siedzibą w Konopiskach, będzie odbierała odpady komunalne zmieszane i segregowane z nieruchomości, z których zostały zabrane już kubły ( pojemniki) na terenie Gminy Koszęcin.Worki na odpady zmieszane jak i na selektywne typu PET można będzie odbierać w Urzędzie Gminy w Koszęcinie, pokój nr 6 A lub będą dostarczane na telefoniczne zapotrzebowanie, od dnia 28 czerwca 2013r.Firma REMONDIS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry oraz firma A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu będą mieszkańców Gminy Koszęcin obsługiwały w miesiącu lipiec br. na dotychczasowych zasadach, na koszt Gminy Koszęcin.ZBIERANIE JAK I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH NA POWYŻSZEJ ZASADZIE JEST PRZEJŚCIOWY I DOTYCZY TYLKO MIESIĄCA LIPIEC 2013r.Uposażenie nieruchomości mieszkańców Gminy Koszęcin w pojemniki jak i komplet worków na segregowane odpady nastąpi w miesiącu sierpień 2013 r. po rozstrzygnięciu odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie w sprawie wyłonienia Wykonawcy na „ Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 8 ( ośmiu ) Gmin bezpośrednio ze sobą sąsiadujących w Województwie Śląskim i Opolskim „ Wójt Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja
2013-06-26 10:38:33

Comenius Regio - czas na podsumowanie

OSTATNIE MOBILNOŚCI Po raz ostatni przedstawiciele Zespołu Szkół w Koszęcinie, Urzędu Gminy w Koszęcinie oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie gościli w dniach od 5-12 maja br. w ramach projektu „Paint,Sing and Dance Modern Europe” w szwedzkiej Gminie Bracke.Po raz ostatni także przedstawiciele ze Szwecji gościli w dniach od 3 - 6 czerwca br. w Koszęcinie. Podczas ostatnich spotkań w Polsce i Szwecji dokonano podsumowania realizacji projektu, rozmawiano także na temat perspektyw dalszej współpracy między Gminą Bracke a Gminą Koszęcin. Przedstawiciele obydwu gmin zgodnie stwierdzili, ze możliwość udziału w projekcie, wymiany doświadczeń ,poznawania własnych kultur, zwyczajów, mentalności, sposobu życia znacznie ubogaca percepcję osób dorosłych, ma rzeczywisty wpływ na niwelowanie stereotypowego myślenia o cechach danych narodów, sprzyja rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Realizacja projektu sprzyjała także poznawaniu własnej kultury i sztuki oraz własnej twórczości lokalnej. Całkowicie potwierdziły się słowa Stanisława Jachowicza. ”Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami nie wiecie, Co posiadacie”. Warto czasem zdać sobie sprawę, że wokół nas jest wiele zachwycających miejsc, wielu ciekawych ,wybitnych ludzi, wielu niezwykle utalentowanych artystów i twórców. W przyszłych wydaniach :”ECHA GMINY” zaprezentujemy sylwetki i wywiady z lokalnymi artystami. Koordynator projektu Ewa Brodowy W naszym trwającym od dwóch lat projekcie nadszedł czas podsumowań. Po raz ostatni delegacja z Gminy Koszęcin gościła w szwedzkiej Gminie Bracke, po raz ostatni również partnerzy szwedzcy zawitali w Koszęcinie. Dwuletnia wymiana doświadczeń edukacyjnych i samorządowych zaowocowała przede wszystkim wzrostem wiedzy osób uczestniczących w projekcie. Poznawaliśmy mocne i słabe strony naszych systemów edukacji, metod wychowawczych, programów nauczania, sposobów wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych oraz promowania lokalnych artystów i rękodzielników. Nasze spotkania w ramach mobilności pozwoliły jednak nie tylko wzajemnie się poznać i zrozumieć, ale znacznie przyczyniły się do rozwoju zawodowego pracowników instytucji biorących w nich udział. W ankietach ewaluacyjnych nauczyciele zwracali uwagę głównie na, zupełnie inne niż w Polsce, jednak warte zastanowienia i być może przeniesienia na grunt polski, metody nauczania i komunikacji z uczniami. Zgodnie twierdzono, że szkoła szwedzka uczy kreatywnego myślenia oraz praktycznego przygotowania do życia, że kontakty między nauczycielami i uczniami cechuje ogromna tolerancja, jednocześnie zaś zwraca się ogromną uwagę na indywidualne podejście do ucznia. Na pracownikach urzędu gminy wrażenie robiła natomiast w Szwecji prostota i brak biurokracji w kontaktach pomiędzy petentami i urzędnikami, a także możliwość udzielenia w jednym miejscu kompleksowej informacji i pomocy osobom, które takiej pomocy w jakiejkolwiek dziedzinie potrzebują. Pracownicy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zafascynowani byli natomiast bogactwem kultury szwedzkiej oraz ogromnym szacunkiem, jakim darzy się w Szwecji lokalnych rzemieślników, wytwórców, przedsiębiorców. Przedstawiciele ze Szwecji podziwiali z kolei, między innymi, naszą gościnność i otwartość, nasze dążenie do perfekcjonizmu w przygotowywaniu dzieci i młodzieży do występów, przedstawień itp. ,bogactwo kulturowe regionu i Koszęcina oraz ,co nie ulega wątpliwości, kunszt i artyzm Zespołu Pieśni i Tańca ”Śląsk”. Niewątpliwie dziwił ich natomiast nasz pośpiech, przerost biurokracji, bardzo skomplikowane zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, wymogi co do wykształcenia i konieczności ciągłego dokształcania się nauczycieli, bardzo sformalizowane programy nauczania, ogromna i ciągle wzrastająca liczba przepisów utrudniających życie mieszkańcom. Mimo sporych różnic pomiędzy naszą mentalnością i sposobem życia, projekt sprawił, że z radością spotykaliśmy się w zarówno w Bracke, jaki i w Koszęcinie. W ciągu dwóch lat, w ramach projektu, odbyło się w sumie 47 mobilności, przeprowadzono kilka konkursów plastycznych w naszych szkołach, przeprowadzono lekcje na temat wiedzy o Szwecji, uczniowie poznali szwedzkie i polskie tańce narodowe, urządziliśmy kilka wernisaży prac naszych lokalnych artystów, młodzi ludzie pobierający lekcje gry na fortepianie uczyli się utworów najbardziej znanych polskich i szwedzkich kompozytorów, przeprowadziliśmy spotkania i konferencje poświęcone m.in. wspieraniu przez gminy uczniów szczególnie uzdolnionych oraz roli gmin w promowaniu lokalnych artystów. Projekt udało się zrealizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli Zespołu Szkół w Koszęcinie, a także dzięki dobrej współpracy z wszystkimi partnerami projektu. Chciałabym w tym miejscu podziękować Wójtowi i Radzie Gminy Koszęcin za wsparcie finansowe i merytoryczne realizacji projektu, Dyrekcji Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny za wyrażenie zgody na wspólną realizację projektu, pracownikom Zespołu „Śląsk” i Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie za przeprowadzone warsztaty taneczne i regionalne oraz Dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół w Koszęcinie, w tym zwłaszcza: nauczycielkom języka angielskiego : Pani Celinie Łokaj, Pani Annie Franke, Pani Halinie Mzyk za pełnienie roli tłumaczy podczas wszystkich spotkań, konferencji, rozmów, wyjazdów itp.; Pani Iwonie Lachowskiej-Ujma, Pani Katarzynie Janiczek, Panu Marcinowi Painta za przygotowywanie konkursów, prezentacji, występów, produktów finalnych projektu, a także wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w realizacji projektu. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się kontynuować, w innych formach, niż dotychczas, współpracę z Gminą Bracke. (Koordynator projektu - Ewa Brodowy)
2013-06-25 17:30:44

Sezon zabaw plenerowych oficjalnie otwarty!

Podobnie jak w zeszłym roku, to właśnie w Bruśku, Piłce i Łazach odbyły się w miniony weekend, pierwsze w tym roku, letnie imprezy na wolnym powietrzu. Piłka zorganizowała festyn sołecki, natomiast dwie pozostałe miejscowości świętowały wspomnienie swojego patrona, czyli św. Jana Chrzciciela. W Bruśku rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym o godz 16:00. Od razu po niej ks. Krzysztof Sędłak zachęcił wszystkich mieszkańców i gości do radosnego świętowania na przykościelnym placu. Muzykę zapewnił zespół Sami Light z Boronowa, a chętni do tańca pojawili się na parkiecie od pierwszych, niemalże, minut. Podczas festynu można było zakupić cegiełki na spłatę remontu wieży kościoła, który odbył się przed 2 laty. Dzięki temu można było wziąć udział w wygraniu, ofiarowanych przez sponsorów, ciekawych nagród. Organizatorzy z serca dziękują wszystkim, licznym sponsorom za wielkie wsparcie finansowa i wszelką pomoc. W Zielonym Gaju – czyli na placu sołeckim w Piłce, przez dwa dni rozstawiono zjeżdżalnie, dmuchańce i trampoliny, a na dzieci czekało wiele rozmaitych konkursów z nagrodami. „Frekwencja na festynie była po prostu super. Oczywiście zawdzięczamy to głównie przepięknej pogodzie. Trzeba przyznać, że mieliśmy dużo szczęścia - zwłaszcza widząc jak kapryśna jest ostatnio nasza aura” - powiedział Jan Kandzia – sołtys Piłki i organizator imprezy. „Także oferta zabawy była ciekawa - pierwszego dnia dla uczestników wystąpił duet akordeonowy Ako-Duo, a wieczorem wszyscy bawili się z zespołem „Koders”. W niedzielę zaśpiewali, znani z TV Silesia i Radia Piekary, Dominika i Janusz Żyłka, a wieczorem muzykę serwował DJ Shake” – opowiada sołtys. Jak co roku, i tym razem odbył się konkurs cięcia drewna piłą ręczną. W tym roku zwyciężył Damian Kucierajter z Rusinowic, który w ten sposób został szczęśliwym posiadaczem pucharu i nagrody - podkaszarki do trawy. Organizatorzy – Rada Sołecka wraz z sołtysem wyrażają serdeczne podziękowania sponsorom oraz tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w organizacji imprezy. W ramach festynu parafialno – rodzinnego ku czci św. Jana Chrzciciela organizowanego, wspólnie przez proboszcza ks. Klaudiusza KŁACZKA oraz mieszkańców Łaz i Kurzychowego, w tym roku odbyła się I edycja biegu na orientację „FAMILY ADVENTURE – ŁAZY 2013”. Pomysłodawcą i głównym organizatorem zawodów był Krystian CUBER, mieszkaniec Łaz i radny Gminy Koszęcin. Honorowy patronat nad imprezą sprawował Starosta Lubliniecki oraz Wójt Gminy Koszęcin, którzy ufundowali nagrody rzeczowe dla zwycięzców biegu. W zawodach uczestniczyły 3-osobowe drużyny. O kolejności miejsca na podium decydował najlepszy czas zawodów oraz odnalezienie 8 punktów kontrolnych i potwierdzenie ich odnalezienia. Trasa biegu rozlokowana była pośród urokliwych uliczek Łaz i Kurzychowego oraz okalających te miejscowości lasów. Najszybciej trasę biegu na orientację, liczącą ok. 6 km, pokonał zespół „Klyciątek” w składzie: Barbara, Kinga i Julita Klyta z Łaz. Pokonanie trasy z odnalezieniem wszystkich punktów kontrolnych zajęło im 1 godz. 10 min. Drugim zespołem, który zameldował się na mecie był zespół w składzie: Jolanta, Kacper i Marek Glanc z Tarnowskich Gór. Zespół zajął drugie miejsce z czasem 1 godz. 18 min. Na mecie, oprócz gorących oklasków, uczestników biegu częstowano batonikami, napojami oraz miejscowymi wypiekami. Podsumowanie zawodów, w obecności Wójta Gminy Koszęcin Grzegorza ZIAJI i proboszcza parafii w Strzebiniu ks. Klaudiusza KŁACZKI, dokonał organizator, w drugim dniu festynu. Następnie wręczono puchary, medale i nagrody rzeczowe dla każdego uczestnika zawodów. Z przyczyn proceduralnych nie przyznano 3 miejsca. Organizator zapewnił, że zawody – bieg na orientację, wpisuje się na stałe w atrakcje festynu parafialno – rodzinnego ku czci św. Jana Chrzciciela w Łazach. (MTL)
2013-06-21 15:34:19

Wyjątkowy Piknik Sportowy dla Seniora i Juniora

15 czerwca Koszęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował piknik, którego mottem stały się słowa lekarza królów polskich z XVIw. Wojciecha Oczko: „Ruch może zastąpić prawie każdy lek, natomiast żaden lek nie zastąpi ruchu”. Zgodnie z tą zasadą zaplanowano wiele różnorodnych gier, zabaw i zajęć sportowych dla dziadków i wnuków, a także „roczników pośrednich”, aby zachęcić wszystkich do aktywnego uprawiania sportu i utrzymania dobrej kondycji, niezależnie od wieku. W ramach profilaktyki zdrowotnej dorośli uczestnicy mieli możliwość bezpłatnego zbadania ciśnienia krwi i poziomu cukru fundowane przez działające w Koszęcinie Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Adama Koniny i Stanisława Izdebskiego. Badania i opiekę medyczną sprawowały pielęgniarki z tych ośrodków – pp. Małgorzata Brol i Katarzyna Cholewa. Gimnastykę rekreacyjną z różnymi przyrządami poprowadziła rehabilitantka – p. Bernadeta Skop, a z tajnikami zumby i aerobiku zapoznała uczestników p. Anna Golaś. Wesołe zabawy i gry dla starszych i młodszych uczestników zorganizowali studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także zaprzyjaźnieni z nimi przedstawiciele dużo młodszych roczników. Całość prowadziła z młodzieńczą werwą i wdziękiem p. Maria Ledwig – pracownica Domu Kultury. Był to przykład prawdziwej łączności międzypokoleniowej, współdziałania i wesołego współzawodnictwa, a także rodzinnej zabawy i zdrowego spędzania wolnego czasu. Szczególnym zainteresowaniem najmłodszych uczestników cieszył się, przygotowany przez Piotra Drucha, pokaz baniek mydlanych, który ubarwił i urozmaicił imprezę. A że „nie samym sportem się żyje” impreza zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami i wspólnym śpiewem znanych i popularnych piosenek. Patronat Honorowy nad imprezą sprawował Wójt Gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja, który ze swoją rodziną także wziął w niej udział, a dyrektor GOSiR-u p. Kazimierz Wierzbicki jako gościnny gospodarz włączył się aktywnie do organizacji tego sportowego wydarzenia. Finansowe wsparcie umożliwiające przeprowadzenie tego wyjątkowego pikniku zapewniła Komisja RPA działająca przy Gminie Koszęcin. Rada Słuchaczy UTW składa serdeczne podziękowania wszystkim Osobom, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy. (Teresa Kołodziej)
2013-06-20 17:14:45

Siłownia i Klub pod Sceną oficjalnie otwarte

W miniony czwartek, 13 czerwca o godz. 16:00 odbyło się oficjalne otwarcie siłowni na wolnym powietrzu oraz nowo wyremontowanego Klubu pod Sceną przy DK w Koszęcinie. Siłowania powstała dzięki staraniom Stowarzyszenia Odnowy Wsi \"Nasz Koszęcin\", które funkcjonuje od 2008 roku. Koszt inwestycji wyniósł ok. 30 tys. zł. „Aby zdobyć pieniądze na ten cel, wystartowaliśmy w dwóch konkursach. Pierwszym z nich był unijny program Leader, który jest koordynowany przez Spichlerz Górnego Śląska. Z tego konkursu otrzymaliśmy 70% dofinansowanie. Pozostałe 30% to tzw. „wkład własny”. Nawet ta suma była jednak zbyt duża jak na kieszeń stowarzyszenia” - mówi Michał Kryś, prezes „Naszego Koszęcina”- „Przystąpiliśmy więc do kolejnego konkursu dla organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. W ten sposób udało się nam pozyskać ok. 9 tys. Pozostała kwota, czyli ok. 1 tys. zł została sfinansowana z bieżących inicjatyw podejmowanych przez „Nasz Koszęcin”. Wstęgę na siłowni przeciął wójt Grzegorz Ziaja i Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi \"Nasz Koszęcin\" Michał Kryś. Kolejny etap uroczystości odbył się już w Domu Kultury, w nowo wyremontowanym Klubie pod Sceną. Wójt i Dyrektor DK Renata Pyrek przecięli wstęgę i zaprosili do wnętrza na poczęstunek. Podczas spotkania głos zabrał także Jan Myrcik, który opowiedział o historii powstania Klubu, który pierwotnie miał w ogóle nie istnieć. Remont „Klubu” zakończył się pod koniec kwietnia 2013 r., a przeprowadziła go Spółdzielnia Rzemieślnicza \"Wielobranżowa\" z Tarnowskich Gór. W Klubie wymieniono podłogę, która była zupełnie zniszczona, odnowiono łazienki i kuchnię oraz wyrównano i odmalowano ściany. W uroczystości otwarcia wzięli udział koszęcińscy radni, przedstawiciele Stowarzyszenia \"Nasz Koszęcin\" i \"Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych\" z Koszęcina. Przybyli także działacze i przedstawiciele tych wszystkich organizacji, które w Klubie mają swoją siedzibę - czyli m.in. Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koszęcinie, Uniwersytet Trzeciego Wieku, oraz sekcja skata sportowego i szachów. (MTL)
2013-06-14 10:12:47

Niepełnosprawni, ale w znakomitej sportowej kondycji

„Ducha mamy sportowego…” po raz 13 wyśpiewało prawie 300 Niepełnosprawnych, którzy w sobotę, 8 czerwca przybyli do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjengo w Rusinowicach, aby wystartować w XIII Powiatowej Spartakiadzie Niepełnosprawnych. Impreza została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Do pięknej, sportowej rywalizacji zachęcała słoneczna pogoda i pokazy walk w wykonaniu paraolimpijczyków szpadzistów z Warszawy oraz Uczniowskiego Klubu z Gimnazjum w Koszęcinie. Ci ostatni zaprezentowali pokaz karate tradycyjnego. Wszyscy Olimpijczycy spisali się na medal, ale jedna osoba została w tym dniu uhonorowana w niecodzienny sposób. Ks. Franciszek Balion – Dyrektor Ośrodka w Rusinowicach, otrzymał z rąk wicestarosty Tadeusza Koniny tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lublinieckiego” - za serce i miłość, która realizuje się codziennie w służbie Bogu i chorym, niepełnosprawnym dzieciom… Przekazaniu nagrody towarzyszyła ogromna radość, wzruszenie i wielki aplauz prawie 600 osobowej publiczności oraz fanfary Orkiestry Dętej KWK „ Murcki-Staszic” Ruch Boże Dary. Olimpijczycy mieli okazję wyćwiczyć aż 12 konkurencji o charakterze sportowo-zabawowym np. mistrzowskie trafienie, gdzie wymachując floretem, niczym Pan Wołodyjowski, trzeba było trafić do celu. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody ufundowali paraolimpijczycy z Warszawy, reprezentowani przez Arkadiusza Jabłońskiego, Stefana Makowskiego - aktualnego mistrza Polski w szabli oraz Martę Makowską - brązową medalistkę z Olimpiady w Londynie w 2012r. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się także konkurencja prowadzona przez leśników Nadleśnictwa Koszęcin, do której wykorzystano motocyklistów i ich wspaniałe pojazdy. Po zakończeniu rywalizacji sportowej, już całkiem rekreacyjnie, można było skorzystać z przejażdżki do której leśnicy zapraszali wszystkich odważnych i chętnych olimpijczyków. Piękny olimpijski dzień zakończył barwny i kolorowy program artystyczny formacji tanecznej Princeski z Koszęcina, występ solistki Magdaleny Bryła oraz Polonez w wykonaniu podopiecznych Świetlicy Integracyjnej „Pszczółki” z Częstochowy, po którym wszyscy olimpijczycy otrzymali wywalczone trofea sportowe w postaci pucharów dla poszczególnych Stowarzyszeń i Ośrodków oraz medali, dyplomów i piłek; Dobroć tylu serc zaangażowanych w organizację tej pięknej, sportowej imprezy wyzwoliła w tym dniu fontannę radości, która wszystko dokoła ożywiała uśmiechem, dając nadzieję na kolejne XIV spotkanie w Rusinowicach w 2014 roku. (s. Olga)
2013-06-12 12:04:24

Drewnotwory Pawła Muchy

W minioną sobotę, 8 czerwca, w budynku spichlerza w Cieszowej, uroczyście otwarta została wystawa rzeźbiarstwa Pawła Muchy. „Moje rzeźby – podobnie jak i ja sam - to dziwne twory. Dlatego lubię je nazywać drewnotworami” - przyznał autor tuż przed rozpoczęciem spotkania. Swoje zainteresowanie w obecnej formie rozwija już od ok. 10 lat. To, co jest najbardziej charakterystyczne w jego twórczości, to wiele odwołań do tematyki myśliwskiej oraz duże rozmiary figur. Wiele także sztuki użytkowej - rozmaitych krzeseł, foteli i stolików. Każdy zainteresowany obejrzeniem wystawy proszony jest o umówienie dogodnego terminu zwiedzania - bezpośrednio z jej autorem - Pawłem Muchą (tel. 343 576 403) bądź w Urzędzie Gminy – z sekretarz Pelagią Matuszek (tel. 343 576 100). Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!
2013-06-05 09:50:18

A dla dzieci w Łazach....

Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koszęcinie, ale przede wszystkim - ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Łaz i Kurzychowego, w ich miejscowości powstała znakomita inicjatywa dla najmłodszych - plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Już od początku maja dzieci mają do dyspozycji huśtawki z dwiema ławeczkami, kiwak i piaskownicę. Oczywiście pomyślano również o opiekunach, którzy w tym czasie mogą usiąść i poczekać na ustawionej ławce. Na terenie placu zabaw stanęła również tablica z regulaminem. Cała inicjatywa, poza dotacją z GKRPA jest przedsięwzięciem lokalnej społeczności. Wiele pracy włożyli m.in. pomysłodawca - Krystian Cuber oraz Jan Brodowy i Grzegorz Myrcik. Ks. proboszcz Klaudiusz Kłaczka ofiarował teren na chodnik, który także został zbudowany przez mieszkańców. Dzięki temu każda mama z wózkiem może zawieźć swoją pociechę wprost na plac zabaw. Ponadto Joanna i Daniel Kobielscy ze Strzebinia przekazali nieodpłatnie 9 ozdobnych drzewek, dzięki którym plac zabaw przemienił się w zielone i przyjazne miejsce. Podczas ubiegłorocznego festynu z okazji wspomnienia patrona - św. Jana Chrzciciela, mieszkańcy Łaz i Kurzychowego zaoszczędzili nieco pieniędzy i właśnie z tych środków pozyskali również piasek oraz ogrodzili cały teren. Dzięki tym wysiłkom i wspólnej pracy dzieci mają teraz bezpieczne i zielone miejsce na zabawę. Jest to o tyle ważne i cenne, że wcześniej najmłodsi nie mieli swojego własnego miejsca, a same Łazy i Kurzychowe są relatywnie na tyle daleko od Strzebinia czy Koszęcina, że dojeżdżanie na samą tylko zabawę było by dość uciążliwe lub wręcz niemożliwe. Taka inicjatywa i postawa mieszkańców zasługuje na oklaski. Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób się do tej inicjatywy przyłączyli, serdecznie dziękuję i gratuluję. A dzieciom życzę jak najwięcej słonecznej pogody, żeby mogły się nacieszyć wspólna zabawą na nowym obiekcie. (MTL)
2013-06-04 13:39:48

Dzień Dziecka

Dzieci są największą radością życia - naszym skarbem i naszą przyszłością. Festiwalowi tańca pod hasłem „Dzieci dzieciom na Dzień Dziecka”, który 2 maja zorganizował Dom Kultury w Koszęcinie, towarzyszyła właśnie ta niezwykła atmosfera – szczerej dziecięcej radości i wzruszeń rodziców. W ramach spotkania zaprezentowały się wszystkie grupy taneczne działające przy koszęcińskim DK. Od najmniejszych przedszkolaków tańczących w Tuptusiach prowadzonych przez Katarzynę Lipińską, poprzez starsze „Chochliki” tańczące w rytmie zumby, aż po gimnazjalistki tańczące w „Mirażu”. Starsze dziewczęta prowadzi Aneta Wojtyra. Bardzo ciepło przyjęci zostali także gościnnie występujące dziewczęta z DK w Strzebiniu. Efektowny „Street dance” i szalony Rock\' n roll przygotowały pod okiem Sabiny Szybki. Wszystkie instruktorki są tancerkami w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”. Dodatkowo przed koszęcińską publicznością wystąpiły także przedszkolacy z Przedszkola u cioci Mariolki w Koszęcinie. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki. Na koniec miał miejsce wzruszający moment – „Tuptusie” pożegnały się ze swoją nauczycielką - Katarzyną Lipińską. W związku ze swoimi nowymi planami, pani Kasia kończy współpracę z DK w Koszęcinie. Uściskom i pamiątkowym zdjęciom nie było końca. Pełna widownia i gorąca atmosfera przegoniła nawet deszcz za oknami. W poniedziałek natomiast wiele dzieci przyszło do domu kultury na przedstawieni pt.: \"Bocian i żaba\" w wykonaniu artystów z Krakowa. (MTL)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony