Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2014-03-20 11:19:02

Konkurs Wiedzy Przyrodniczej rozstrzygnięty

Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie wspólnie ze Stowarzyszeniem SOPEL oraz Lokalną Grupą Działania Spichlerz Górnego Śląska zorganizował konkurs wiedzy, który przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu działalności LGD. Konkurs składał się z trzech etapów (szkolny, gminny, finał). Do udziału w I etapie konkursu zgłosiło się 6 szkół: Brynek, Herby, Koszęcin, Lubecko, Strzebiń i Rudziniec. Dnia 25.02.2014 roku w każdej z wymienionych powyżej placówek zainteresowani uczniowie rozwiązywali test. Najlepsze dwie osoby z każdej ze szkół biorących udział w tym etapie konkursu utworzyły dwuosobową drużynę, która reprezentowała ich szkołę w kolejnych etapach konkursu. Dnia 11.03.2014 r. został przeprowadzony na terenie Gminy Koszęcin (z terenu Gminy Koszęcin do udziału w konkursie zgłosiła się więcej niż jedna placówka) II etap „Konkursu Wiedzy Przyrodniczej”, w którym rywalizowały szkoły z Koszęcina i Strzebinia. Zwycięzcą tej rywalizacji zostało gimnazjum z Koszęcina, które w finale reprezentowało Gminę Koszęcin. Finał „Konkursu Wiedzy Przyrodniczej” odbył się 18.03.2014 r. w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie. Tego dnia rywalizowały z sobą szkoły gimnazjalne z Brynka, Herb, Koszęcina i Rudzińca. Zwycięzcą w finału „Konkursu Wiedzy Przyrodniczej” okazała się drużyna reprezentująca gimnazjum w Koszęcinie: Sylwia Gajowska, Karolina Mazur, drugie miejsce zajęło gimnazjum z Rudzińca, a trzecie gimnazjum w Brynku. Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, które wręczyła im kierownik Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie Pani Krystyna Bartocha wspólnie z przybyłymi gośćmi. Finał konkursu uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Urzędów Gmin: Tworóg - Zastępca Wójta Pan Klaudiusz Wieder, Herby - Zastępca Wójta Pani Iwona Burek, Koszęcin - Wójt Pan Grzegorz Ziaja oraz przedstawiciele LGD Spichlerza Górnego Śląska – Prezes Pani Iwona Janic i Pan Piotr Gruszka. Uczestnicy konkursu musieli wypełnić test. Ogłoszenie wyników konkursu. Wręczenie nagród.
2014-03-19 13:37:26

Spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem

Dom Kultury w Strzebiniu zaprasza na spotkanie otwarte z profesorem Jerzym Buzkiem byłym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Spotkanie odbędzie się 27 marca 2014r (czwartek) o godz. 15:00.
2014-03-19 08:00:00

Zapraszamy do skorzystania z możliwości złożenia w dniu 26.03.2014 r. w godzinach 9:00-14:00 w siedzibie Urzędu Gminy zeznania podatkowego

Szanowni Państwo! W celu stworzenia mieszkańcom Gminy Koszęcin możliwości dogodnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013, w dniu 26.03.2014 r. w godzinach 9:00 - 14:00, w lokalu Urzędu Gminy, pracownicy Urzędu Skarbowego w Lublińcu będą służyć pomocą podatnikom przy sporządzaniu i przesyłaniu za pośrednictwem Internetu zeznań podatkowych za rok 2013r. Podatnicy, którzy chcą skorzystać z tej formy rozliczenia, powinni zabrać ze sobą następujące niezbędne dokumenty: - dowód osobisty, - informacje od płatników ( zakładów pracy ) o uzyskanych - dochodach za rok 2013r dokumenty potwierdzające odliczenia, - kwotę przychodu z zeznania za 2012 r. Dodatkowo zapraszamy do skorzystania z możliwości złożenia w dniu 26.03.2014 r. w godzinach 900-1400 w siedzibie Urzędu Gminy zeznania podatkowego wypełnionego tradycyjnie (w formie papierowej). ..
2014-03-19 06:53:24

Informacja

2014-03-14 16:36:05

Powstanie nowa kanalizacja deszczowa

Plany budowy kanalizacji deszczowej w koszęcińskiej dzielnicy Piasek są coraz bardziej realne. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku „deszczówka” powstanie w jednej z ulic: Konwaliowej, Tulipanowej lub Wrzosowej, natomiast na pewno zostanie ukończona ta przy ul. Fiołkowej. „Problem z odprowadzaniem wody bardzo się nasilił podczas podtopień 5 lat temu. - mówi Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Nowakowski - Społeczność tego terenu wiele razy występowała o to, żeby coś zrobić z kanalizacją deszczową. W tej kadencji Wójta Grzegorza Ziaji zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel. W ubiegłym roku rozpoczęto projekt kanalizacji obejmujący 3 ulice: Konwaliową, Wrzosową i Tulipanową. Projekt został ukończony i jeżeli w tym roku pozostaną fundusze ze środków przeznaczonych na budowę i modernizację dróg, kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w jednej z w/w ulic. Jako że, w ostatnich latach ulice na Piasku zostały oświetlone i wyposażone w kanalizację sanitarną, instalacja kanalizacji deszczowej będzie ostatnim krokiem do położenia nawierzchni asfaltowej. Pierwszą drogą którą obejmie asfaltowanie będzie ul. Krokusowa, ze względu na spory ruch pojazdów wielkogabarytowych, wynikający z braku możliwości przejazdu pod mostem od strony ul. Św. Trójcy”. Teren dzielnicy Piasek w Koszęcinie rozwija się od jakichś 30 lat. W ostatnich latach stał się bardzo atrakcyjny. Z roku na rok przybywa tam domostw. Jednak znajdująca się tam piaszczysta i podmokła gleba, niejednokrotnie komplikuje mieszkańcom życie. Budynki mieszkalne, w większości podpiwniczone, sezonowo są zalewane. Problem jest szczególnie uciążliwy wiosną i jesienią. Planem władz samorządowych na najbliższe lata, jest ostateczne rozwiązanie tej przykrej kwestii, poprzez realizację planów inwestycyjnych dotyczących tego rejonu. (KI) Ul. Konwaliowa Ul. Wrzosowa ul. Tulipanowa
2014-03-14 08:59:20

„POGODOMY PO NASZYMU”

W ramach realizowanego przez Gminę Koszęcin wspólnie z bułgarską Gminą Kazanlak projektu pod nazwą ; „ Podobni, a jednak różni – zwyczaje i tradycje w kreowaniu tożsamości regionalnej i narodowej” w dniu 4 kwietnia 2014 r. (piątek) o godz. 16.00 w Domu Kultury w Koszęcinie odbędzie się debata na temat gwary śląskiej – jej znaczenia, możliwości uczenia i kodyfikowania . Wezmą w niej udział znakomici goście: Pan Marek Szołtysek – znany i ceniony autor książęk o Śląsku, felietonów prasowych i radiowych oraz programów telewizyjnych, Pan Józef Kulisz – pracownik naukowy, a jednocześnie Prezes Tŏwarzistwa Piastowaniŏ Ślōnskij Mŏwy DANGA oraz Pan Józef Jędruś – laureat konkursu „Po naszymu czyli po Śląsku”. Gościem specjalnym będzie Pan Krzysztof Respondek – znany aktor, piosenkarz, członek Kabaretu „RAK”. Debata będzie miała charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w debacie.
2014-03-11 17:55:15

Zapraszamy na III Gminny Konkurs Modelarski

W dniach 28- 29.03.2014r. w Domu Kultury w Koszęcinie odbędzie się III GMINNY KONKURS MODELARSKI O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSZĘCIN. REGULAMINIII GMINNY KONKURS MODELARSKI O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSZĘCINORGANIZATOR: DOM KULTURY w KOSZĘCINIEKÓŁKO MODELARSKIE „BROŃ i BARWA”TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 28-29 marca 2014r.Dom Kultury w Koszęcinie PROGRAM KONKURSU: 28.03.2014r.Godz. 12.00-19.00 przyjmowanie modeli, dzień organizacyjny.29.03.2014r. - główna impreza.Godz. 8.00-10.00 przyjmowanie modeli. Godz. 8.00-16.00 wystawa modeli dla zwiedzającychO godz. 16.00. Zakończenie konkursu , ogłoszenie wyników oraz odbiór modeli.CEL KONKURSU: Celem konkursu jest popularyzacja modelarstwa, zainteresowań technicznych i historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz chęć zainteresowania społeczeństwa modelarstwem.RODZAJ KONKURSU: Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach; liczba i wiek uczestników jest nieograniczona.GRUPY WIEKOWE: Przewiduje się podział na grupy wiekowe:M - młodzik - szkoła podstawowa J - junior - gimnazjum do 18 latS – senior - powyżej 18 latOCENA MODELI: Ocena zgłoszonych modeli w poszczególnych grupach rodzajowych, nastąpi tylko w przypadku zgłoszenia minimum trzech modeli, trzech różnych zawodników. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, sędziowie mają prawo łączenia grup wiekowych ( tylko młodszej do starszej), zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. W konkursie nie mogą brać udziału modele które już zostały nagrodzone we wcześniejszych edycjach naszego konkursu.MODELE DZIELIMY NA:STANDART - gotowy do lotu, gotowy do boju, model samolotu lub pojazdu, bez otwartych luków, przedziałów, mogą być otwarte włazy załogi w pojazdach, kabiny pilotów w samolotach. OTWARTA – modele z otwartymi lukami, przedziałami, przekroje itd., czyli wszelkie waloryzacje bez podziału na wiek wykonawcy.Modele w kategorii Młodzik - bez podziału na skalę.Wyboru kategorii dokonuje modelarz.KLASY MODELI JUNIOR i SENIOR:MODELE PLASTIKOWE: Sp1 – 1:72 i mniejsze, samoloty, szybowce i śmigłowce, standard i otwarta.Sp2 – 1:48 i większe, samoloty, szybowce i śmigłowce, standard i otwarta.Sp3 –wszystkie skale, samoloty, szybowce i śmigłowce cywilne, standard i otwarta.Pp1 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe, motocykle i artyleria, standard i otwarta.Pp2 – 1:48, i większe, pojazdy wojskowe, motocykle i artyleria, standard i otwarta.Pp3 – wszystkie skale, pojazdy i motocykle cywilne, standard i otwarta.Fp – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.Op – statki i okręty wszystkie skale, standard i otwarta.Dp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.MODELE KARTONOWE: Sk - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale, standard i otwarta.Pk - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale, standard i otwarta.Fk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.Ok – statki i okręty wszystkie skale, standard i otwarta.Dk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.MŁODZIK: MODELE PLASTIKOWE: MSp - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.MPp - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.MFp –figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.MOp – statki i okręty wszystkie skale.MDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.MODELE KARTONOWE: MSk - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.MPk - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.MFk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.MOk – statki i okręty wszystkie skale.MDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.W zależności od liczby modeli organizator dopuszcza możliwość łączenia lub rozdzielania klas startowych i kategorii wiekowych. ZGŁOSZENIA MODELI: Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość modeli. W klasyfikacji uwzględniany będzie najlepszy model danego uczestnika w danej klasie.Ze względów organizacyjnych zawodnicy proszeni są o nadesłanie zgłoszenia do 24.03.2014r. do godz. 20.00.Podając następujące dane:-imię i nazwisko, adres.-grupę wiekową (młodzik – junior - senior), data urodzenia.-klasę startową, skalę oraz nazwę modelu .Zgłoszenia należy przesyłać do sekretariatu Domu Kultury im. W. Roździeńskiego w Koszęcinie:ul. Sobieskiego 11a, 42-286 Koszęcinlub na adres e-mail: kultura.koszecin@op.pl ten e-mail jest tylko do rejestracji kart startowych.Wszelki inne sprawy, pytania proszę zgłaszać na tego e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl ,lub na PW albo Krzysztof Koza Tel. 516-174-372, pracuje i nie zawsze mogę odebrać.modelarze.koszecin@interia.pl modelarze.koszecin@interia.plW trakcie konkursu będzie wystawa pozakonkursowa dla wszystkich chętnych klubów i osób chcących pokazać swe modele a nie uczestniczących w konkursie, serdecznie zapraszamy.NAGRODY: W konkursie nagrodzone będą miejsca od I do III lub przyznane wyróżnienia w każdej klasie startowej i grupie wiekowej.NAGRODY SPECJALNE : Nagrody specjalne uwarunkowane są od pozyskania sponsorów.Puchar Wójta - za najciekawszy model zawodów.Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model plastikowy.Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model kartonowy.Puchar Kółka Modelarskiego „Broń i Barwa” w Koszęcinie dla najmłodszego modelarza.Liga Damska - za najciekawszy model w wykonaniu pani. GIEŁDA MODELARSKA W czasie trwania zawodów przewidziana jest giełda modelarska, sprzedawców prosi się o dokonywanie rezerwacji stoisk do 25.03.2014. Za stoiska organizator prosi o nagrody rzeczowe.NASZE MOTTO: „Jeżeli nie chcesz, nie musisz startować w zawodach, ale pokaż na wystawie twoje ulubione modele, aby i inni mogli zachwycać się twoimi pracami.”
2014-03-07 17:03:21

Młodzi, zdolni

To, że warto być najlepszym młodzież z Gminy Koszęcin wie bardzo dobrze. 5 marca podczas sesji Rady Gminy ośmioro najbardziej wyróżniających się uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymało z rąk Wójta Gminy Koszęcin Grzegorza Ziaji oraz Przewodniczącego Rady Gminy Michała Anioła nagrody za wyniki w nauce i sporcie. Nasze władze samorządowe cenią sukcesy młodych bardzo wysoko. Nagrodę wysokości 1000 zł otrzymali: KAMIL GOLIS - za bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskanie tytułu Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Fizyki oraz Laureata w Finale XIV Wojewódzkiego Dwuosobowego Konkursu z Fizyki SYLWIA GAJOWSKA - za bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskanie tytułu Laureata w Konkursie Przedmiotowym z Biologii dla uczniów gimnazjum TOMASZ MANIAK - za osiągnięcia artystyczne (II miejsce - Nyski Konkurs Perkusyjny dla uczniów szkół muzycznych I stopnia Regionu Opolskiego 18.03.2013r. ANGELO KORZEKWA - za osiągnięcia w nauce – Laureat Rekrutacji na rejs Niebieskiej Szkoły na trasie Martynika – Szczecin Nagrodę w imieniu Angelo odebrała jego mama. DAWID MUSIK - za wybitne osiągnięcia sportowe w sezonie 2012/2013 – Mistrzostwo Makroregionu Gr. C, awans do finału Mistrzostw Polski w kategorii Juniorów Młodszych i zdobycie IV miejsca w Polsce Nagrodę wysokości 600 zł otrzymali: JULIA MUCHA - za bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskanie bardzo dobrego wyniku w ogólnopolskim konkursie Deutschfreund 2012 ESTHER MIK - za bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskanie tytułu Laureata w ogólnopolskim konkursie Deutschfreund 2012 BARTOSZ UMLAUF - za zdobycie III miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska Kadetów (Gra Podwójna) oraz zdobycie I miejsca w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych! Mamy również nadzieję, że tegoroczna nagroda Wójta i Rady Gminy Koszęcin dla najzdolniejszych uczniów, będzie motywacją do działania i samodoskonalenia także dla pozostałej młodzieży.
2014-03-07 08:45:42

Harmonogram wywozu odpadów

Wersja do pobrania (kliknij...)
2014-03-06 14:59:09

Zwróćmy honor wysiedleńcom

27 lutego z inicjatywy Komisji Historycznej Rady Gminy pod patronatem Wójta Gminy Koszęcin odbyło się spotkanie otwarte na temat wysiedlenia do Niemiec ludności zamieszkującej tereny powiatu lublinieckiego w roku 1945. Na sali widowiskowej Domu Kultury w Koszęcinie zebrali się nie tylko przedstawiciele władz samorządowych, członkowie w/w komisji czy historycy z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i muzeum w Tarnowskich Górach, ale także mieszkańcy naszej gminy, których rodziny zostały dotknięte wysiedleniem, a którego skutki niejednokrotnie odczuwają do dziś. Trzeba przyznać, że o wysiedleniach i deportacji mówi się wiele, jednak jak podkreśla przewodniczący Komisji Historycznej Edward Wieczorek – po ponad 60 latach milczenia nadal niewiele się słyszy o czystkach dokonanych w naszym rejonie. Z wyliczeń Komisji wynika, że akcja wysiedlenia, objęła ok. 100 osób w Koszęcinie, 80 w Boronowie, 38 rodzin z Rusinowic i kilkanaście z Sadowa i Cieszowej. Były to w głównej mierze kobiety i dzieci, czekające na powrót mężczyzn z frontu wojennego. Ile Polaków i Niemców zostało dotkniętych przez jawną czystkę etniczną w roku 1945? Im więcej się o tym mówi, tym więcej przybywa danych, jednak temat, który lata temu został skrzętnie „zamieciony pod dywan” przez ówczesne władze, niełatwo jest zrekonstruować. Właśnie nagłośnienie i próba rekonstrukcji wydarzeń z roku 1945 leżą w gestii powołanej Komisji Historycznej. Naznaczyła ona swoją działalność już w roku 2008 postulując uhonorowanie osób, których pomoc przyczyniła się wówczas do ograniczenia skali nieszczęść. Uhonorowano Augustyna Ulfika z którego licznych wspomnień i not historycznych do dziś korzystamy w celu odtwarzania powojennych losów naszych mieszkańców, symbolicznie odznaczono też pana Wacława Endzelewicza, panią Jadwigę Towarcką i Helenę Drzozga. „Rada Gminy wyraża ubolewanie nad losem wszystkich ludzi, których dotknęło bezprawie komunistyczne, za pośrednictwem aparatu bezpieczeństwa w 1945 roku podczas bezprawnego wysiedlenia grupy stałych mieszkańców Koszęcina do Niemiec. Ludzie, których wówczas wysiedlono utracili cały swój majątek trwały i ruchomy. Tylko niektórym z nich udało się odzyskać, często po latach, puste domostwa” - czytamy w Rezolucji Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 29 grudnia 2008 roku. Chęć zwrócenia honoru represjonowanym mieszkańcom poskutkowała w roku 2009 pierwszym spotkaniem z historykami, przedstawicielami władz samorządowych oraz lokalnymi nauczycielami. W większej mierze dotyczyło ono deportacji naszych mieszkańców do ZSRR, jednak było ono zachętą do dalszych prac i wspólnych poszukiwań. Tak po kilku latach gromadzenia materiałów mogło dojść do kolejnego spotkania, w lutym 2014 roku. Zainteresowanie tematyką i chęć zrozumienia wydarzeń z 1945 roku okazała się być bardzo duża. Sala widowiskowa Domu Kultury była niemal pełna. Przybyli mogli wysłuchać interesującego wykładu Jana Myrcika poruszającego zarówno aspekty historyczne wysiedleń ale także te społeczno – kulturowe, oscylujące w kategorii heimatu – małej ojczyzny. Kolejnym punktem spotkania była emisja fragmentu filmu dokumentalnego „Obóz w dwóch reżimach. Ślady pamięci o Lasowicach ” w reżyserii Alicji Schatton. Reżyserka pojawiła się na spotkaniu we własnej osobie i wraz z dr Krzysztofem Gwoździem z Muzeum w Tarnowskich Górach wygłosiła komentarz do dokumentu, opowiadając o samym procesie realizacji i poszukiwaniu informacji. Następnie wyczerpujące wykłady wygłosili dr Mirosław Węcki z Uniwersytetu Śląskiego oraz Sebastian Rosenbaum z oddziału IPN w Katowicach. Oficjalną część spotkania zakończył wójt Grzegorz Ziaja, odnosząc się do wielkiej wartości historycznej i społecznej jaką miały przemowy prelegentów. Pomimo późnej pory, wiele z zebranych osób zdecydowało się uczestniczyć w panelu dyskusyjnym, który przeniósł się do holu Domu Kultury. Rozmowom przy kawie i herbacie towarzyszyła wystawa „Lasowice – obóz dwóch reżimów”, którą mogliśmy oglądać do 5 marca. (KI) Fragment filmu „Obóz w dwóch reżimach. Ślady pamięci o Lasowicach ”. Przewodniczący Komisji Historycznej Edward Wieczorek i prowadzący spotkanie Zbigniew Seniów. Wykład Jana Myrcika. Sala widowiskowa podczas spotkania była prawie pełna. Dr Krzysztof Gwóźdź z dokumentalistka Alicja Schatton. Wójt Grzegorz Ziaja kończący część oficjalna spotkania. Dyskusja przy wystawie „Lasowice – obóz dwóch reżimów”.

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony