Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2014-06-24 14:05:05

KARTA DUŻEJ RODZINY

Od 16 czerwca 2014 roku w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. O Kartę Dużej Rodziny starać może się rodzina z minimum trójką dzieci bez względu na dochód. Wnioski składa się w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. W Koszęcinie przyjmowaniem wniosków zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych. Imienne karty z numerem PESEL wydawane są każdemu członkowi rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych dla dużych rodzin.Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany.
2014-06-24 12:07:12

„Święta Śląska” 2014

Harmonogram „Święta Śląska” SOBOTA 28.06 Joanna Bartel 15:00 Wind Band 16:00 Paranienormalni 17:30 Zespół Śląsk 20:00 NIEDZIELA 29.06 Marcin Daniec 15:00 Great Line 17:00 Bubliczki 18:00 Zespół Mazowsze 20:00 Imprezy i wydarzenia towarzyszące: Piątek 27 czerwca 17:30 Wernisaż wystawy „Opuszczone klasztory, sekularyzacja klasztorów śląskich w 1810 roku i ich dalszy rozwój” – zbiory z muzeum Oberschlesischnes Landesmuseum w Rattingen - Sala Wystawiennicza w Pałacu. 18:00 Hubert Maron – koncert organowy z towarzyszeniem chóru chłopięcego „Śląskie Słowiki” - Kameralna Sala Koncertowa w Kaplicy Pałacowej. 19:00 Teatr Śląski – Mayday – w ramach projektu „Wehikuł Sztuki” - scena główna. 21:00 The Adam Taubitz Band - koncert jazzowy - Klub GAMA, Domu Pracy Twórczej. Sobota 28 czerwca 9:00 – 15:00 Rozśpiewany „Śląsk” – konkurs wokalny - Kameralna Sala Koncertowa w Kaplicy Pałacowej, Sala Widowiskowa w Pawilonie im. E. Kamińskiej. 13:00 Warsztaty taneczne – tańce ludowe, salsa, zumba oraz aerobik – boisko. 14:00 Pokaz Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca – park. 15:00 Śląski Wic – konkurs na najlepiej opowiedziany żart – prowadzi Joanna Bartel -scena główna. 16:00 – 20:00 Metamorfozy z Zespołem „Śląsk” – grupa artystyczna Intercoiffure Polska. 19:00 Show kwiatowe w wykonaniu laureatów Mistrzostw Polski Florystów (Monika Łątka, Ilona Szołtysek, Tomasz Iwanow) oraz artystek Zespołu „Śląsk” – scena główna. 22:00 Cracovia Danza i Krakowska Akademia Tańca – teatralny kolaż artystyczny - w ramach projektu „Wehikuł Sztuki” - dziedziniec i scena główna. Niedziela 29 czerwca 9:00 – 15:00 Mistrzostwa Śląska w Nordic Walking - park. 9:00 – 15:00 Rozśpiewany „Śląsk” – konkurs wokalny - Kameralna Sala Koncertowa w Kaplicy Pałacowej, Sala Widowiskowa w Pawilonie im. E. Kamińskiej. 10:00 Turniej Skata o Puchar Dyrektora Zespołu „Śląsk” - Klub GAMA, Dom Pracy Twórczej. 11:00 Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Lublinieckiego i Dyrektora Zespołu „Śląsk” – mecze finałowe - park. 13:00 Warsztaty taneczne – tańce ludowe, salsa, zumba oraz aerobik – boisko. 13:00 Wystawa kwiatów - Sala Wystawienniczej - Pawilon im. E. Kamińskiej. 16:00 „Kilku Ekscentryków i Słoooń” – Teatr Klinika Lalek z Wolimierza – w ramach projektu „Wehikuł Sztuki” – dziedziniec. 16:00 Premiera filmu: „Tylko Taniec – portret filmowy Elwiry Kamińskiej” – Sala Widowiskowa, Pawilon im. E. Kamińskiej. Ponadto w sobotę i niedzielę: 9:00-19:00 Skarby „Śląska” – Izba Tradycji otwarta dla zwiedzających - Domu Pracy Twórczej. 13:00 Park Zabaw i Rozrywki - park. 13:00 – 22:00 „Gotowanie na polanie” w wykonaniu najlepszych kucharek na Śląsku - polana i dziedziniec. 13:00 „Polana Leniwców” – dla miłośników letniego pikniku na łące - polana między pałacem a stawem. 13:00 Warsztaty florystyczne, plastyczne i rękodzielnicze dla dzieci – dziedziniec. 18:00 Klub GAMA - Domu Pracy Twórczej. Na te i wiele innych atrakcji zapraszamy już dziś. Wstęp na XVI Piknik Artystyczny „Święto Śląska” będzie nieodpłatny!
2014-06-23 11:01:08

Noc Świętojańska przy fortepianie

Wójt Gminy Koszęcin zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w Nocy Świętojańskiej przy fortepianie. Wśród atrakcji znajdzie się m.in. występ przedszkolaków z koszęcińskiego Przedszkola Pod Dębem oraz wiele innych. Zachęcamy do udziału!
2014-06-20 18:14:58

Zapraszamy na Rajd Rowerem po Spichlerzu

Zapraszamy na Rajd Rowerem po Spichlerzu „Szlakiem projektów unijnych” 28 – 29 czerwiec 2014r.
2014-06-20 16:40:33

APEL O WYKASZANIE TRAW I CHWASTOW NA TERENIE GMINY KOSZĘCIN

Wójt Gminy Koszęcin przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu Gminy Koszęcin o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane grunty działek wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu nasze Gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek. Poprzez samosiewy dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą. Trawy oraz część roślin drzewiastych i zielnych jest alergenna. Stają się również miejscem składowania odpadów. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Z 2011r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.). Zaniechanie zwalczania chwastów postrzegane może być jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował. Jednocześnie informuje się, że właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić z roszczeniami o charakterze cywilno – prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym wstępuje zachwaszczenie. Równocześnie należy zwrócić uwagę na kategoryczny zakaz wypalania traw. Parafrazując art. 13 ust. 14 ustawy o ochronie przyrody „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”. W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, stanowiąc podstawę do nałożenia mandatu karnego. W trosce o estetyczny wygląd naszej Gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo pożarowe, apeluję o jak najszybsze przystąpienie do wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.
2014-06-20 14:25:24

290 lat Trójcy Świętej

W ubiegłą niedzielę w parafii Trójcy Świętej odbył się odpust. Uroczystość parafialna skłoniła do refleksji nad istnieniem kościoła oraz jego długą, piękną i momentami burzliwą historią. Jego powstanie datuje się na 1724 rok i w tej postaci, widzimy go do dziś. 290 lat istnienia kościoła Informator Parafialny Trójcy Świętej opisuje następująco: „Dlaczego? Co stało się w tym miejscu przed setkami lat? Czemu postawiono kościół w najgorszym możliwym miejscu? W dolinie, nad brzegiem stawu, parę kroków od przepływającej rzeczki? W miejscu pełnym wilgoci, bagien i na odludziu? Co chciano upamiętnić? Jaką łaskę Boga chciano wychwalić? Czy objawienie się Trójcy Świętej w postaci trójki małych dzieci, bawiących się na leśnej polanie, było wystarczające? Czy powodem były wizje pielgrzymów, słyszane pomiędzy drzewami śpiewy i bicie dzwonów? Czy cudowne uzdrowienia zwierząt i ludzi sprawiły, że powstała tu świątynia? Nie wiemy. I być może nigdy się nie dowiemy. Być może miało tu miejsce coś bardzo ważnego i doniosłego, co jednak wywietrzało z ludzkiej pamięci. Na pewno jednak tak poruszyło ludzka wiarę, że właśnie tu w tym miejscu, zbudowano kościół, do którego przez wieki pielgrzymowały tysiące ludzi z podziękowaniami i prośbami. Początki tej świątyni giną w mrokach historii. Dziś dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu za 290 lat jej istnienia. Ale wiemy, że przed nią był o wiele starszy kościół. A przedtem jeszcze jeden. Dlaczego więc przed wiekami, postawiono ten kościół? Po to, byśmy dziś mogli się nim nacieszyć. Byśmy nie musieli się nigdzie błąkać, szukając nie wiadomo czego. Byśmy wiedzieli, że w tym miejscu znajdziemy Prawdziwe Obecnego Boga. I mogli skorzystać z tej niepojętej dla nas miłości, którą obdarza Trójca Święta. To miejsce spotkania Boga i człowieka”
2014-06-18 10:22:40

Z życia UTW…

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku śpiewająco zaliczyli kolejny już rok swojej edukacji. Ważnym jej elementem są liczne i różnorodne wycieczki i wyjazdy edukacyjne, w czasie których poznajemy bliższe i dalsze okolice naszego kraju, a także ciekawe miejsca za granicą. I tak w minionym roku zwiedziliśmy: 1. Nikiszowiec i Giszowiec oraz Zamek w Będzinie2. Kraków i Kopalnię Soli w Wieliczce3. Bukowinę i Białkę Tatrzańską z basenami termalnymi oraz Zakopane i Zamek w Tenczynie (wycieczka dwudniowa)4. Budapeszt i Esztergom na Węgrzech (wycieczka trzydniowa)5. Cieszyn oraz Karwinę z Zamkiem Frysztat w Czechach Są to zawsze wycieczki z przewodnikiem i bogatym programem, nieraz dość forsowne, jak na trzeci wiek, ale dostarczające wszechstronnej wiedzy i wielu wrażeń. A interesujących miejsc wokół nas nie brakuje, i często potwierdza się przysłowie „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.” Oczywiście, nie o studentach UTW ta mowa, bo są to wytrawni i ciekawi świata podróżnicy, zawsze chętni do zwiedzania. Oprócz wyjazdów krajoznawczo – turystycznych zorganizowaliśmy trzy wyjazdy na interesujące koncerty do Filharmonii w Częstochowie i na przedstawienie baletowe do Opery Śląskiej w Bytomiu, aby pogłębić naszą wiedzę także w zakresie kultury i sztuki. A wszystkie te działania podejmują studenci trochę starsi wiekiem, ale wciąż młodzi duchem w myśl słów piosenki: „Choć latka nam lecą i do setki niedaleko,Choć wnuki nam rosną, w naszych sercach ciągle wiosna…” Zachęcamy do włączenia się w ich grono, bo naprawdę warto! A wszystkim naszym Słuchaczom życzymy miłego odpoczynku wakacyjnego i do zobaczenia w przyszłym semestrze. Rada Słuchaczy UTW
2014-06-17 19:01:26

Gminna Spartakiada MDP

14 czerwca odbyła się Gminna Spartakiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Koszęcin. Coroczny sprawdzian umiejętności odbył się standardowo w dwóch kategoriach: ćwiczeniach bojowych oraz sztafecie na 7x50 z przeszkodami. Tegoroczna Spartakiada odbyła się w Sadowie na boisku tamtejszego LKS\'u „Pokój”. W rywalizacji wzięło udział 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Rusinowic, Wierzbia, Sadowa, Koszęcina i Strzebinia. W opinii komisji w składzie przewodniczącego dh Michała Aniało oraz członków: Jacka Głuśca, Pawła Kandzi, Grzegorza Borosza, Andrzeja Plazy, Alojzego Mazura oraz Wioletty Głusiec – Rak, wszystkie drużyny biorące udział w tegorocznych zawodach reprezentowały dobry, a nawet bardzo dobry poziom umiejętności pożarniczych. Sama spartakiada wyłoniła jednak tych najlepszych. Właściwie wstępnie zwycięzców wyłoniły już same ćwiczenia bojowe, gdzie: I miejsce zajęły Rusinowice z czasem 42 sII miejsce otrzymał Sadów z czasem 46 sIII miejsce przypadło Koszęcinowi z czasem 54 sIV miejsce – Strzebiń z czasem 65 sV miejsce – Wierzbie z czasem 66 s W sztafecie na 7x50 z przeszkodami wyniki wyglądały następująco: I miejsce – Rusinowice z czasem76 sII miejsce – Sadów z czasem 82 sIII miejsce – Strzebiń z czasem 84 sIV miejsce – Koszęcin z czasem 91 sV miejsce – Wierzbie z czasem 97 s Klasyfikacja generalna postawiła sprawy jasno. Po podliczeniu punktów I miejsce zajęła MDP OSP w Rusinowicach z ogólnym czasem 118 sII miejsce otrzymała MDP OSP z Sadowa z czasem 128 sIII miejsce przypadło MDP OSP ze Strzebinia z czasem 149 sIV miejsce zajęła MDP OSP z Koszęcina z czasem 151 sV miejsce przyjęła MDP OSP z Wierzbia z czasem 157 s Uroczystej dekoracji zwycięzców oraz wszystkich uczestników w imieniu Wójta Gminy Koszęcin dokonał przewodniczący komisji oraz Przewodniczący rady Gminy Koszęcin Michał Anioł przy asyście Edwarda Opiełki.
2014-06-17 19:01:26

Gminna Spartakiada MDP

14 czerwca odbyła się Gminna Spartakiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Koszęcin. Coroczny sprawdzian umiejętności odbył się standardowo w dwóch kategoriach: ćwiczeniach bojowych oraz sztafecie na 7x50 z przeszkodami. Tegoroczna Spartakiada odbyła się w Sadowie na boisku tamtejszego LKS\'u „Pokój”. W rywalizacji wzięło udział 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Rusinowic, Wierzbia, Sadowa, Koszęcina i Strzebinia. W opinii komisji w składzie przewodniczącego dh Michała Aniało oraz członków: Jacka Głuśca, Pawła Kandzi, Grzegorza Borosza, Andrzeja Plazy, Alojzego Mazura oraz Wioletty Głusiec – Rak, wszystkie drużyny biorące udział w tegorocznych zawodach reprezentowały dobry, a nawet bardzo dobry poziom umiejętności pożarniczych. Sama spartakiada wyłoniła jednak tych najlepszych. Właściwie wstępnie zwycięzców wyłoniły już same ćwiczenia bojowe, gdzie: I miejsce zajęły Rusinowice z czasem 42 sII miejsce otrzymał Sadów z czasem 46 sIII miejsce przypadło Koszęcinowi z czasem 54 sIV miejsce – Strzebiń z czasem 65 sV miejsce – Wierzbie z czasem 66 s W sztafecie na 7x50 z przeszkodami wyniki wyglądały następująco: I miejsce – Rusinowice z czasem76 sII miejsce – Sadów z czasem 82 sIII miejsce – Strzebiń z czasem 84 sIV miejsce – Koszęcin z czasem 91 sV miejsce – Wierzbie z czasem 97 s Klasyfikacja generalna postawiła sprawy jasno. Po podliczeniu punktów I miejsce zajęła MDP OSP w Rusinowicach z ogólnym czasem 118 sII miejsce otrzymała MDP OSP z Sadowa z czasem 128 sIII miejsce przypadło MDP OSP ze Strzebinia z czasem 149 sIV miejsce zajęła MDP OSP z Koszęcina z czasem 151 sV miejsce przyjęła MDP OSP z Wierzbia z czasem 157 s Uroczystej dekoracji zwycięzców oraz wszystkich uczestników w imieniu Wójta Gminy Koszęcin dokonał przewodniczący komisji oraz Przewodniczący Rady Gminy Koszęcin Michał Anioł przy asyście Edwarda Opiełki.
2014-06-17 12:33:10

Dotarliśmy do półmetka projektu „Koszęcin i jego Mieszkańcy”. Czas na małe podsumowanie. Od początku roku grupa zupełnie niezrzeszonych mieszkańców zmienia wizerunek Koszęcinian. Nie narzekamy, że nic się nie dzieje, nie czekamy, aż ktoś coś zrobi, tylko robimy to, co nas interesuje lub co uważamy za ważne. Zapraszamy do tego działania wszystkich mieszkańców i sympatyków Koszęcina. Zajmujemy się przede wszystkim kulturą i historią Koszęcina, jego zabytkami i promocją twórców. Dotarliśmy do różnych zapomnianych, bardzo interesujących wspomnień i wiadomości z historii i kultury Koszęcina. Powoli ale systematycznie w spontanicznych spotkaniach, grzebiąc w materiałach źródłowych zdobywamy kolejne informacje i odzyskujemy a to zapomnianą piosenkę, a to Zagubioną legendę, a to wspomnienia o ciekawych wydarzeniach. Ukazują się one na blogu www.koszecindawniej.blogspot.com, prezentowane będą we wrześniu podczas Europejskich Dni Dziedzictwa. Organizujemy warsztaty rękodzieła związanego z koszęcińską tradycją w cyklu Śląska Szkoła Rękodzieła i Tradycji. Dotychczas odbyły się warsztaty wikliniarskie prowadzone przez Janusza Kosmałę i warsztaty witrażu prowadzone przez Sylwię Pietrek, podczas których 14 osób własnoręcznie wyplotło wiklinowe kosze, a 10 osób nauczyło się robić wielobarwne szklane obrazy. Gdyby ktoś z Mieszkańców chciał poprowadzić warsztaty haftowania oraz robienia tradycyjnych kwiatów z bibuły (impregnowanych parafiną) proszę o kontakt. Społecznie zajęliśmy sie gminną zawalidrogą - budynkiem przy ulicy Zamkowej 2, w którym własnymi siłami urządzamy letnią galerię – miejsce kulturalnych spotkań mieszkańców i prezentacji koszęcińskich rękodzielników i twórców. Zamkowa 2 to miejsce tworzone po to, żeby pokazywać Koszęcin i jego Mieszkańców, ale też żeby służyło Mieszkańcom. Liczymy na kontakt koszęcińskich twórców, kolekcjonerów, artystów. Prosimy o udostępnianie eksponatów na wystawy. 23.06 o godzinie 18.00 zapraszamy na akcję PRZYNIEŚ KWIATKA BĘDZIE RABATKA. Otoczenie budynku chcemy ozdobić zasadzonymi przez mieszkańców kwiatami, można je przynieść także w innym terminie. W najbliższych dniach organizujemy pierwszą wystawę HAFTOWANE I HEKLOWANE. Wszystkich dawnych i obecnych mieszkańców Koszęcina, którzy mają w swoich szafach i na strychach dawne makatki, obrusy, gardiny oraz elementy strojów, heklowane zazdrostki, obrusy, zasłony czy narzuty na łóżka prosimy uprzejmie o ich wypożyczenie na wystawę (lub wypożyczenie jedynie do sfotografowania). Poszukujemy również zdjęć, na których pojawiają się takie przedmioty. Celem wystawy jest pokazanie tych kiedyś popularnych, a obecnie już unikatowych pamiątek po naszych babciach (lub przedmiotów zbieranych kolekcjonersko przez młodsze pokolenia), ale również opisanie i udokumentowanie wzorów jakie występowały i występują w naszej miejscowości. Chcemy też usłyszeć historie, wspomnienia jakie łączą się z tymi przedmiotami w Waszej pamięci z ich twórczyniami i użytkownikami. Zebrane w ten sposób materiały zastaną opracowane i opublikowane (w przyszłości być może również w postaci wydawnictwa). Zapraszamy również współczesnych hafciarzy i hafciarki, szydełkarzy i szydełkarki do zaprezentowania swoich dzieł – haftowanych obrazów, serwet, kartek okolicznościowych, firanek, zazdrostek, kołnierzy itd. Wystawę chcemy udostępnić na Święto Śląska. Jednocześnie zbieramy materiały na następne ekspozycje: Kolejnym planowanym tematem wystawy jest rzemiosło i rzemieślnicy, w tym także koszęcińskie kosze, koszyki, plecionki. Na wystawę Koszęcin i jego mieszkańcy poszukujemy starych zdjęć, na których widoczne są domy, zakłady, ulice i ich mieszkańcy lub pracownicy, organizacje i ich członkowie. Bierzemy udział w wydarzeniach regionalnych i międzynarodowych. Do tych drugich należy akcja GLOBALNA BABA - niekonwencjonalne obchody Dnia Kobiet zainicjowane przez Stowarzyszenia Folkowisko z Gorajca, które było bardzo barwnym wydarzeniem. Wzięliśmy udział w plebiscycie Patriotycznie Zakręceni - Inicjatywa, do którego zgłosiliśmy cały projekt. Zajęliśmy w nim trzecie miejsce w województwie śląskim. Drugie miejsce w województwie zajęliśmy w plebiscycie Patriotycznie Zakręceni – Pozytywka, w którym zgłosiliśmy 4 pozytywki z Koszęcina – widokówki pozytywnie pokazujące naszą miejscowość. Nie podobała się nam obskurna obdarta spalonka to zorganizowaliśmy akcję MAKATKA ULICZNA i zasłoniliśmy ją częściowo obrazami malowanymi na wzór kuchennych makatek. 27, 28 i 29 czerwca w godzinach 15.00 – 16.00 zapraszamy na Zamkową 2 na dalszy ciąg akcji MAKATKA ULICZNA. Chcemy zasłonić cały budynek do czasu jego rozbiórki. Nie są konieczne specjalne zdolności malarskie, wystarczy pomysł i chęć. Gramy w Koszęcin(ie) – w ramach tego pomysłu powstają questy po Koszęcinie (gry terenowe polegające na zwiedzaniu ze specjalnie pisanym przewodnikiem), pierwszy z nich został nagrodzony w konkursie LGD Spichlerz Górnego Śląska, można będzie w niego zagrać w czasie wakacji. W lipcu i sierpniu zaprosimy was na akcje fotograficzne „Mój dom, moja ulica, moja miejscowość” których celem jest dokumentacja obecnego wyglądu architektury naszej miejscowości. Podczas EDD zdjęcia wykonane współcześnie porównamy z ich archiwalnymi odpowiednikami, a następnie stworzymy galerię internetową dokumentującą zmianę wyglądu naszej wsi. We wrześniu odbędzie się kilka kolejnych wydarzeń kulturalnych, a już teraz zapraszamy do współpracy przy ich organizacji (i do udziału): 7 września odbędzie się niekonwencjonalne CZYTANIE SIENKIEWICZA w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Już teraz przydadzą się nam osoby będące miłośnikami prozy tego pisarza. Od 13 do 21 września Koszęcin po raz pierwszy i jako jedyna miejscowość w naszym powiecie (a nawet w kilku powiatach) weźmie udział w międzynarodowym wydarzeniu jakim są XXII EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA. Bezpłatnie zwiedzać można będzie z przewodnikami pałac, siedzibę nadleśnictwa, kościoły i cmentarze koszęcińskie. Przygotowane zostaną wystawy. Odbędą się spotkania wspomnieniowe poświęcone dawnym mieszkańcom i ich historiom. Wszystkich, którzy chcą opowiedzieć o mieszkańcach dawnego Koszęcina (nie koniecznie swoich przodkach, ale może o organizacji, osobie czy wydarzeniu, którą uważają za godną wspomnienia), które chcą pokazać rodzinne pamiątki na wystawę lub pokazać je podczas tego wydarzenia proszę o kontakt najpóźniej do końca lipca. Zachęcam do udział w spotkaniu z pracownikiem Archiwum Państwowego w Częstochowie, który opowie o akcji ZOSTAŃ RODZINNYM ARCHIWISTĄ , o tym jak przechowywać i konserwować i udostępniać rodzinne archiwalia oraz do udziału w spotkaniu poświęconym ochronie krajobrazu kulturowego wsi. Zaplanowane są warsztaty prowadzone przez koszęcińskich twórców i duża wystawa dotycząca plecionkarstwa. Propozycję szczegółowego programu EDD można przeczytać w Internecie lub na Zamkowej 2. Promujemy wydarzenia i osoby związane z Koszęcinem, także w mediach regionalnych i ogólnopolskich (m.in. w Radiowej „Trójce”). Udostępniamy informacje o nagrodach i wyróżnienia jakie zdobywają Koszęcinianie, głosujemy na nich w plebiscytach, zapowiadamy wydarzenia lokalne i bierzemy w nich udział. Nasze działania od początku promuje przede wszystkim Tygodnik Gwarek, wspomina o nich czasami lubliniecki dodatek do Dziennika Zachodniego, ważniejsze informacje przekazują nasi księża (za co im wszystkim serdecznie dziękujemy). Warsztaty i spotkania odbywają się dzięki współpracy biblioteki i domu kultury w Koszęcinie, a pomieszczenia na letnią galerię użyczyła gmina Koszęcin. Szczegółowe i bieżące informacje o projekcie znajdują się w internecie na blogu projektu www.koszecinijegomieszkancy.blogspot.com oraz na stronie facebooka Koszęcin i jego mieszkańcy. Krótkie informatory pisane pojawiać się będą na Zamkowej 2. Wszystkie te działania są możliwe dzięki Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W sprawie projektu i wydarzeń można się kontaktować telefonicznie (506 919 865), mailowo (wkoszecinie@zeslaska.pl) lub osobiście (na Zamkowej 2 w godzinach otwarcia galerii lub podczas wydarzeń). Serdecznie dziękuję Mieszkańcom za dotychczasową współpracę, pomoc i zaangażowanie. Cieszę się, że tak dużo udało się nam osiągnąć. Zapraszam do włączania się w działania – zostało nam już tylko pół roku do końca projektu. Katarzyna Mańko

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony